top of page

2006

105 jaar HidT

2006-11-04 Galaconcert (1)
2006-12-01 Cultuurprijs 2006 (15)
2006-11-18 Cecilia Seppenherberg (9)
2006-11-18 Cecilia Seppenherberg (6)
2006-11-18 Cecilia Postiljon (17)
2006-11-18 Cecilia Erasmus (9)
2006-11-18 Cecilia Groepsfoto's Majorettesl (4)
2006-11-18 Cecilia Erasmus (35)
2006-10-15 Nationaal Koningschieten Gemmenich (87)
2006-10-15 Nationaal Koningschieten Gemmenich (45)
2006-02-26 Karnaval Lommel-Centrum (11)
2006-02-11 Verbroedering Schuttersgilden (23)
2006-01-28&29 Twirlingweekend Genk (2)

Op de laatste dag van het jaar, zondag 31 december 2006, werd er nog eens duchtig gefeest. Stijn Van Broekhoven en Ivo Martens tekenden voor een prima organisatie van onze nieuwjaarsparty. Eerst werd er een lekker stukje gegeten van het Breugeliaans buffet, dat voor ons gemaakt werd door traiteur Marc Slenders. Piet en Mathias waren DJ van dienst en wisten de sfeer er goed in te brengen Samen met vrienden en familie werd de overgang gevierd van oud naar nieuw en dit tot in de vroege uurtjes.

Op vrijdag 1 december 2006 vond de uitreiking van de Cultuurprijs 2006 van de stad Lommel plaats.
De Cultuurprijs wordt uitgereikt aan verenigingen, organisaties of personen die zich op één of andere manier verdienstelijk hebben gemaakt op gebied van cultuur in Lommel.
Dit jaar ging deze prijs naar Jan Loenders. Jan heeft zich jarenlang ingezet voor het verenigingsleven en is al 75 jaar muzikant. Voor deze uitzonderlijke prestatie mocht hij eerder al een ereschaal in ontvangst nemen van het Koninklijk Muziekverbond van België.
Omwille van zijn jarenlange inzet op cultureel vlak heeft de Vriendenkring van de Koning Leopoldlaan, waarvan Jan 25 jaar lang schatbewaarder was, Jan Loenders genomineerd als kandidaat voor de Cultuurprijs 2006. De cultuurraad volgt deze nominatie op en wil Jan voor zijn actieve bijdrage voor cultuur in Lommel bedanken.
Als eerste spreker van deze avond kwam Jef Mertens als spreekbuis van de Vriendenkring van de Leopoldlaan. Jef schetste de jarenlange gedrevenheid van Jan als penningmeester van hun vereniging. Vervolgens bracht Gerard Van de Weyer, voorzitter van onze harmonie, de geschiedenis van Jan als muzikant. Jan is al muzikant van in zijn kinderjaren en heeft er dan ook een rijk gevulde carrière opzitten. In de muziekwereld heeft hij ruimschoots zijn pluimen verdiend. Dit is een beloning voor ontelbare optredens en trompetsolo's op feestjes, concerten en evenementen waarmee hij de mensen gelukkig maakte. 
Lucien Djoos mocht als voorzitter van de cultuurraad, de prijs overhandigen aan Jan. Dit mooi glaskunstwerk in de vorm van een vaas werd gemaakt door de Lommelse glaskunstenares Fabienne Looyens.
Verdere felicitaties kwamen er van zijn kinderen en de vereniging van oud-strijders. Speciaal uit Duitsland was er ook een delegatie van onze vrienden uit Niederburg die Jan hun felicitaties kwamen brengen.
Tussen al deze sprekers door waren er optredens van onze majorettes, drumband en harmonie. Speciaal was het optreden van onze dirigent, die samen met een kleinzoon van Jan, het Il Silencio bracht. Dit nummer heeft Jan in Lommel en omstreken waarschijnlijk wereldberoemd gemaakt.
Het geheel van deze avond werd gepresenteerd door Lisette Stalmans.

Het Ceciliafeest op zaterdag 18 november 2006 is het sluitstuk van een druk feestjaar. Op zaterdagmorgen verzamelen om 9 uur is voor iedereen niet zo evident, maar toch konden we rekenen op een grote opkomst van onze leden. Vooral onze majorettes sprongen in het oog met hun grote groep van meer dan 20, vooral nieuwe, majorettes.
In de voormiddag ging het richting Seppenherberg waar de stemming er al vroeg in kwam.
''s Middags aan de koffietafel ging Giel Stinckens, deken van Lommel, ons in het gebed voor. De stad Lommel werd vertegenwoordigd door  burgemeester Louis Vanvelthoven.
Tijdens het  middageten werden de nieuwe leden voorgesteld. Vier nieuwe drummers, 1 muzikant, 2 bestuursleden en heel wat nieuwe majorettes stelden zich voor aan de rest van de groep.
Na het middageten was er een muzikale rondgang door de centrumstraten met bezoek aan taverne Erasmus en discotheek Postiljon.
Ons avondfeest werd ook dit jaar verzorgd door traiteur "Het Oventje".
De leden van de drumband zetten Werner De Jong en zijn vriendin Linde in de bloemetjes. Werner is elke week trouw op de repetities en is altijd aanwezig op onze uitstappen. Hiervoor legt hij telkens een hele afstand af vanuit hun woonplaats Zandvliet. Werner draagt de zwaarste base-drum en moet op straat, zowel met drumband, als harmonie meespelen. Daarvoor proficiat.
Nadien zorgde de DJ van dienst voor muziek tot in de vroege uurtjes.

Zaterdag 11 november 2006 was er de herdenking van de wapenstilstand. Naar jaarlijkse gewoonte werden de oud-strijders, burgemeester en schepenen, alsook afvaardigingen van de brandweer, politie, civiele bescherming en de Lommelse jeugd, opgehaald aan het raadshuis en in stoet naar de dekanale kerk van Lommel-Centrum gebracht. Na de misviering werden er bloemen en kransen neergelegd aan het monument voor de gesneuvelde oorlogsslachtoffers. De harmonie speelde hier "Two Fatherlands" en het "TenVelde". Dan ging het terug in stoet naar het raadshuis waar de genodigden een receptie werd aangeboden.

Onze harmonie bestaat 105 jaar. Ter gelegenheid hiervan speelde zij op zaterdag 4 november 2006 een Galaconcert.
Dit concert vond plaats in CC De Adelberg. Voor een goed gevulde zaal bracht onze harmonie een mooi gevarieerd programma. In het eerste, iets zwaardere, gedeelte traden verscheidene solisten uit eigen rangen op, Els Geysen (dwarsfluit), Katrien Brusselaers (dwarsfluit) en Dominique Fonteyn (trombone). Na een korte pauze werd er in het tweede gedeelte een lichter programma gespeeld. Er was ook tijd voor een humoristische noot. Het amateurgezelschap "De Dreamers" uit Wezel brachten enkele komische nummers, geheel in hun eigen stijl, wat door het publiek zeer gesmaakt werd. Hilde Lemmens stond in voor de presentatie van deze avond en de harmonie stond zoals steeds onder leiding van Karel Geboers. Na het concert was er nog gelegenheid tot bijpraten in onze harmoniezaal.

 

Op zondag 15 oktober 2006 trok de drumband, samen met de St.-Jozefsgilde uit Lommel-Kolonie, naar het Nationaal Koningschieten te Gemmenich, vlakbij onder het drielandenpunt Vaals.
De schuttersbond “Association de Sociétés de Tir de Plombières” mocht optreden als organisator van het 13de Nationaal Koningschieten.
Voor deze verre verplaatsing moest iedereen al vroeg uit de veren.
Na aankomst , volgde een kleurrijke optocht van alle gildes en schutterijen, 68 in totaal, naar het feestterrein aan het sportcentrum van Gemmenich.
In de namiddag mocht onze drumband de koningen begeleiden naar de schietstand waarna het dertiende Nationaal Koningschieten kon beginnen. Ondertussen gaf de drumband op het feestterrein en in de feestzaal nog enkele mooie optredens.
Spijtig, maar na verschillende rondes schieten was er in de pluimen van de vogel nog niets te merken van enige afkalving. Nog enige rondes verder werd de vogel naar beneden gelaten en ontdaan van zijn vacht en werd de wedstrijd verder gezet. Buiten enige splinters kwam er geen verandering en iedereen schoot los doorheen de houten klomp gevuld met gips. Bij het invallen van de duisternis werd een schijnwerper op de vogel gericht en ging het schieten door. Maar er gebeurde niets: de blok bleef hangen. Dan werd er beslist om de wedstrijd stil te leggen en er zou dit jaar geen nieuwe Nationale Koning zijn.

 

Dertig jaar geleden op 13 oktober 1976 kwam Ann Janssen (saxofoniste bij onze harmonie) voor het eerst piepen. Ann wilde dit vieren samen met vrienden, familie en collega's. Na de repetitie van vrijdag 13 oktober 2006 nodigde zij iedereen uit op een gezellig feestje in ons lokaal. Ann van harte gefeliciteerd met je verjaardag.

Op zaterdag 23 september 2006 vond in CC De Adelberg de uitreiking van de Gouden Erepenning met Kaligrafische Oorkonde van de stad Lommel plaats.
Deze erepenning werd uitgereikt aan de 3 Lommelse muziekverenigingen, de Koninklijke Fanfare De Heidegalm uit Kerkhoven, Koninklijke Harmonie Hoop in de Toekomst uit Lommel-Centrum en de Koninklijke Fanfare Sint-Eligius uit Lommel-Werkplaatsen.
Burgemeester Louis Vanvelthoven schetste tijdens zijn toespraak een korte historiek van de 3 Lommelse muziekverenigingen. Een historiek die voor alle 3 gepaard ging met goede maar ook met mindere tijden. "De verenigingen zijn niet uit ons leven weg te denken. Ze brengen mensen dichter bij elkaar", aldus de burgemeester.
De erepenning werd uitgereikt omdat deze verenigingen zich jarenlang hebben ingezet voor de Lommelse bevolking. Nog altijd spelen zij een erg belangrijke rol in het sociaal-culturele leven van Lommel.
Fanfare De heidegalm bestaat dit jaar 107 jaar, harmonie Hoop in de toekomst 105 jaar en fanfare St.-Eligius 75 jaar.
Enkele leden werden speciaal in de bloemetjes gezet voor hun jarenlange inzet: Jan Loenders (85) die al 75 jaar trompet speelt bij de harmonie, Michel Faes (74) die al 60 jaar sax speelt bij De Heidegalm en Jos Seijkens (71) die al meer dan 60 jaar tuba blaast bij St.-Eligius..
Nationaal secretaris van Vlamo, Geert Vandenwijngaert, benadrukte het belang van een muziekmaatschappij en vooral de inbreng van de jongeren hierin.
Aimee's Bigband zorgde deze avond voor de muzikale ondersteuning.
Na de uitreiking werd door de stad Lommel een receptie aangeboden aan alle aanwezigen.

 

In het weekend van 15-16-17 september 2006 vonden onze jaarlijkse Septemberfeesten plaats.
Op vrijdagavond was er een kienavond. In een bomvolle harmoniezaal probeerde iedereen te kienen voor de mooiste prijzen. De hoofdprijs was een heren- en een damesfiets.
Zaterdagavond was er een concertavond. Onze harmonie opende dit concert. Hilde Lemmens mocht het geheel aan mekaar praten. Nadien was het de beurt aan de Koninklijke Fanfare "Dommelgalm" uit Neerpelt. Zij speelden voor ons een prachtig concert met een Italiaans thema. Enkele van hun nummers brachten zij samen met tenor Kris Struyven. Mieke Vanhengel presenteerde op een zeer originele manier hun concert.
Zondagnamiddag was er vlooienmarkt. Talrijke mooie en minder mooie spullen werden per opbod verkocht. Verkoper van dienst was Gerard Van de Weyer. Gedurende de vlooienmarkt trok de drumband en majorettes over de braderie.

 

Op zondag 3 september 2006 trok onze vereniging naar Maaseik. Al voor de zesde keer was de koninklijke harmonie Concordia gastheer voor de Muziekhappening. De Muziekhappening zet muziekkorpsen aan om opnieuw aandacht te vestigen aan het belang en de charme van straatoptredens. Tien harmonies en fanfares trokken deze middag door het centrum van Maaseik en lieten het beste van zichzelf zien en horen. De apotheose deze namiddag was de gezamenlijke uitvoering, onder leiding van Theo Paradis, van drie marsen op het marktplein van Maaseik (Band Parade, Johan Nijs; Mountain March, Wim Laseroms; Limburgs Volkslied, Henri Thijssen - Arr. René Vanstreels).
De koninklijke harmonie De Kristene Gildebroeders uit Val-Meer kreeg met haar nieuwe uniformen de wisselprijs van de stad Maaseik. Marijke Schepers van onze majorettes mocht de prijs in ontvangst nemen voor beste majorette.

 

Op zaterdag 19 augustus 2006 mocht onze harmonie weer de zaterdagavondmis opluisteren in de decanale kerk van Lommel-Centrum ter gelegenheid van Lommel kermis.
Na de misviering was er de optocht door de centrumstraten om alzo de kermisweek te openen. Dit jaar gingen we echter niet alleen over straat. De Sint-Sebastiaansgilde had zich bij ons aangesloten. Zij hadden waarschijnlijk nog meer reden om te feesten. Hun schutterskoning, Stefan Daems, had eerder op de middag opnieuw de vogel afgeschoten en dit al voor het derde jaar na mekaar. Stefan mag zich dus Keizer noemen.
Op maandag 21 augustus was er onze barbecue. Maar liefst 90 personen namen hieraan deel. Net als vorig jaar waren ook nu weer de buren en onze sponsors uitgenodigd. Het eten werd verzorgd door traiteur het Oventje. Na het eten mocht DJ Mathias voor de muzikale noot zorgen.
Op woensdag 23 augustus was het fietstijd. Met 23 sportieve fietsers vertrokken we 's morgens op pad om uiteindelijk rond de middag aan te komen aan taverne 'T Meulezicht in Retie. Hier konden we gedurende lange tijd genieten van de omgeving met op de achtergrond de startplaats, per kajak, van de afvaart van de Nete.

 

In de GoedNieuwsKrant (bijlage van het Belang van Limburg) van dinsdag 4 juli 2006 verscheen volgend artikel:
Jan Loenders speelt al 75 jaar trompet bij harmonie
Met zijn 85 jaar is Jan Loenders de oudste muzikant bij Koninklijke Harmonie Hoop in de Toekomst. Uitzonderlijk is wel dat de trompettist 75 jaar spelend lid is van die vereniging. "Toen ik 10 jaar oud was speelde ik bugel, hét instrument van die tijd," vertelt Jan. Na korte tijd schakelde hij over op trompet. "Al was dat instrument nogal zwaar voor de jeugd". Nog elke vrijdag verschijnt Jan stipt op de repetities. Harmonieconcerten slaat hij nooit over, met het Tirolerorkest doet hij nog altijd mee en in de Noord-Limburgse missen blaast hij het "Te Velde" en de "Brabaçonne". "Nog adem genoeg," lacht Jan. "Toch doe ik het de laatste jaren rustiger aan. Mee opstappen gaat niet meer. De kasseien in de Kerkstraat zijn te moeilijk."
 

Het wereldkampioenschap voetbal in Duitsland is volop aan de gang. Dat kampioenschap vervalt echter in het niets bij wat de sportievelingen van onze vereniging lieten zien. Al voor de vierde keer namen we deel aan het tornooi van de Lansiers op vrijdag 16 juni 2006. Deze deelname is telkens weer vriendschappelijk en sportief. Dit jaar speelden we onze wedstrijd tegen de St.-Sebastiaansgilde. In beide ploegen stonden zowel jongeren als ouderen opgesteld en ook de vrouwen konden best hun mannetje staan op het veld. De wedstrijd eindigde zonder winnaar. De eindstand was 5-5.

 

Zowat 2,5 jaar hebben de leden van de St.-Jozefsgilde aan een nieuw lokaal voor hun gilde gewerkt. Het gebouw ligt nu in het groen achteraan de tennis- en voetbalvelden in de Kolonie. In het weekend van 3 en 4 juni 2006 kon het grote publiek een kijkje komen nemen in hun gloednieuw lokaal. Onze drumband mocht er op zondag de opening muzikaal ondersteunen.

 

In het weekend van 20 en 21 mei 2006 vierde onze vereniging haar 105-jarig bestaan.
Voor deze gelegenheid waren ook onze vrienden uit Niederburg naar Lommel gekomen.
Zij kwamen aan op zaterdagmorgen. Na een stevige brunch met spek en eieren namen zij hun intrek bij gastgezinnen of in het jeugdontmoetingshuis aan het Duits militair kerkhof.
In de namiddag speelde SV Blau-Weiss Niederburg een voetbalwedstrijd tegen de Oud-Lanciers op de terreinen van de Lanciers.
's Avonds was het tijd voor het meer officiële gedeelte van dit weekend.
Fanfarecorps Rot-Weiss uit Niederburg mocht hier de spits afbijten. Na hun optreden overhandigden zijn ons een prachtige vlag die in het teken stond van de vriendschap tussen Lommel en Niederburg.
Onze majorettes brachten enkele mooie shows en zelfs de allerkleinste lieten zich van hun beste kant zien.
Na hun optreden was er een kort woordje van onze voorzitter en ging men over tot het uitreiken van enkele medailles.
Voor de drumband: Stijn Dilissen (5jaar), Christof De Jong (15 jaar), Luc Bogaerts (25 jaar).
Voor de majorettes: Dymphi Lambrechts (5 jaar).
Voor de harmonie: Ivo Martens (25 jaar), Henri Michiels (60 jaar), Jan Loenders (75 jaar).
Speciaal voor Jan Loenders was Leo Corthouts aanwezig. In naam van het Koninklijk Muziekverbond van België overhandigde hij aan Jan een speciale ereschaal van het muziekverbond voor de uitzonderlijke prestatie om 75 jaar spelend lid te zijn van een muziekvereniging.
Voor ons 105-jarig bestaan hield Leo Corthouts een korte toespraak alsook Louis Vanvelthoven, burgemeester van Lommel.
Onze harmonie en later de drumband zetten het programma verder met hun optredens.
Na een korte receptie was het de beurt aan de muzikanten van De Malpiegalm uit Valkenswaard.
Zondagmorgen mocht iedereen weer vroeg uit de veren voor een ontbijt in ons Lokaal.
Onze Tirolerkapel opende het Frühshoppen en later was het tijd voor de Tony-band uit Niederburg.
Van al dat spelen krijgt men honger. Alle aanwezigen konden dan ook aanschuiven aan een heerlijk feestbuffet.
In de late namiddag reden onze vrienden uit Niederburg terug richting Duitsland.

 

Onder het motto "Kunst met een grote A" vond in Lommel de 9de Week van de Amateurkunsten plaats. Amateurkunsten met de grote A van actief, artistiek, amusant, anders, attractief, aanbevolen,...
Heel wat Lommelaren zijn zeer intens bezig met één of andere kunsttak. Tijdens dit 10-daags evenement krijgen deze amateurkunstenaars een kans om hun passie en creativiteit met het grote publiek te delen.
Amateurkunsten geven kleur, adem en inspiratie aan de samenleving.
Onze vereniging had een mooie stand opgebouwd op de 2de cultuurmarkt op zondag 7 mei 2006 in CC De Adelberg.
Lommelse verenigingen en amateurkunstenaars gaven demonstraties, optredens of workshops. De verschillende verenigingen konden zich zo voor stellen aan het grote publiek.
Ook onze majorettes brachten deze dag enkele mooie optredens.

Alle muzikale wegen leiden naar Neerpelt. Dat was zeker zo van 28 april tot 1 mei  voor de 54ste editie van het Europees Muziekfestival voor de jeugd. Deze editie ontving 100 jeugd- en kinderkoren uit 22 Europese landen, goed voor 4200 jongeren. Voor het eerst waren er ook 2 Chinese koren uit Peking. Doelstelling van het muziekfestival is na al die jaren nog altijd dezelfde: jonge mensen aanmoedigen om te zingen en muziek te maken. Bovenal staat het festival in het teken van de verbroedering. Alle koren mochten hun talenten tonen voor een professionele vakjury, maar ook aan het publiek. Ze krijgen er na hun optreden een uitgebreid rapport. Op het einde van elke concertdag trokken de deelnemende koren van die dag in een feestelijke parade door de straten van Neerpelt naar de Muziekhal, waar de proclamatie doorging.
Onze harmonie nam samen met KF Dommelgalm Neerpelt, als één groep, deel aan de feestelijke parade op maandag 1 mei 2006.

Onder het motto "Anders maar toch gelijk" organiseerde de Lommelse moskeevereniging samen met koor Lokomotiefje, The Spring, Harmonie Hoop in de Toekomst, Dancekids2cool en koor Kla4tje een Multicultureel Kinderfeest. Naar aanleiding van de Turkse nationale feestdag verbroederden de Turkse en Vlaamse kinderen. Dit feest ging door op zaterdag 29 april 2006. Een fleurige kinderstoet, met onze harmonie voorop, trok van aan de Sint-Pietersbandenkerk naar CC De Adelberg. Het feest werd geopend met het Turks nationaal volkslied gevolgd door het Belgisch volkslied, dat door onze harmonie werd gespeeld. Daarna brachten de verschillende verenigingen optredens van dans, zang, Turkse sas, volksdans enz. Ook onze majorettes brachten hier een paar schitterende optredens.

Naar jaarlijkse gewoonte ging ook dit jaar de drumband weer eens ergens goed eten.
Organisator dit jaar was Stijn van Broekhoven. Hij had deze keer voor iets speciaals gezorgd.
Op zaterdag 15 april 2006 trokken we met 20 personen naar bowling Antares voor een dinerbowling.
Na eerst goed te hebben gegeten van een steengrill met vlees of vis, konden we al onze sportcapaciteiten nog eens ten volle benutten. Verdeeld in 3 groepen werd er een heuse bowlingwedstrijd opgezet. De meer dan duidelijke overwinnaar was onze instructeur Eric Willekens.

Op zaterdagochtend 8 april 2006 is na een kortstondige ziekte Noële Wyckmans overleden. Noële was de echtgenote van onze voorzitter Gerard Van de Weyer, moeder van Christa en Erwin (lid van de drumband en slagwerker bij de harmonie).
Wij zullen Noële in gedachten houden als een stille maar gedreven kracht. Ontelbaar zijn de uren die zij achter de schermen voor onze vereniging, en dan vooral voor de majorettes, werkte.
Wij wensen Gerard, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte en moed in deze zeer moeilijke dagen.

Ons 11de lenteconcert  in OC "De Kom" te Lommel-Kolonie ging door op zaterdag 8 april 2006.
De drumband opende dit concert en bracht een programma met enkele vlotte nummers maar ook het concertwerk Percussion Fantasia.
Vervolgens was het de beurt aan onze majorettes. Zij brachten voor onze enkele zeer mooie optredens, zowel in groep als solo. Ook de allerjongsten lieten zich niet ongemerkt voorbijgaan. Hoewel zij nog maar enkele maanden bezig zijn konden zij toch het publiek, in een overigens bomvolle zaal, bekoren.
Het harmonieorkest mocht met hun opvoering deze avond afsluiten.
Tom Dirckx stond deze avond in voor de presentatie.
Dit lenteconcert werd ook nu weer georganiseerd in samenwerking met de St.-Jozefsgilde van Lommel-Kolonie.

 

Op zondag 2 april 2006 organiseerde de Koninklijke Fanfare De Eendracht Eksel, ism VLAMO-Limburg Regionale Bond Noord een slagwerkfestival. Dit slagwerkfestival vond plaats in O.C. De Geer in Eksel. 
Vijf percussiegezelschappen uit Noord-Limburg, waaronder ook onze drumband, concerteerden deze namiddag en voor de oren van een aandachtige jury zetten ze hun beste beentje voor. Ook deze concerten zijn niet verbonden aan een wedstrijd, maar alle groepen krijgen achteraf een verslag met tips om zich kwalitatief te verbeteren.
Voor de kwaliteitsbevorderende begeleiding stonden Chris Opsteyn en Steven Ribus.

De Koninklijke Fanfare Sint-Eligius uit Lommel-Werkplaatsen bestaat dit jaar precies 75 jaar. Samen met VLAMO-Limburg Regionale Bond Noord organiseerden zij een Hafabra studieconcert. 
Dit studieconcert op zaterdag en zondag 11 en 12 maart 2006 werd gespeeld in zaal "De Moffel" te Lommel-Werkplaatsen. Verspreid over 2 dagen concerteerden er 14 muziekgezelschappen uit Noord-Limburg.
Voor de oren van een aandachtige jury zetten ze hun beste beentje voor. Deze concerten zijn niet verbonden aan een wedstrijd, maar alle groepen krijgen achteraf een verslag met tips om zich kwalitatief te verbeteren. Elke muziekmaatschappij kan één of meerdere uitvoeringen laten beoordelen. Voor de kwaliteitsbevorderende begeleiding stonden deze 2 dagen Laurens Hendrikx en Willy Fransen. Onze harmonie speelde op zaterdagavond en liet het werk "Tournament" van Stephen Bulla beoordelen.

Op 28 februari werd onze nestor van de harmonie, Jan Loenders, 85 jaar. Om dit te vieren gaf hij op vrijdag 3 maart 2006 een verjaardagsfeestje. Leden van de harmonie, vrienden en familie waren uitgenodigd en maakten er een leuk feestje van. Jan van harte proficiat en nog vele jaren.

Zondag 26 februari 2006 organiseerde het Middencomiteit de 54ste carnavalstoet van Lommel-Centrum. Voor enkele duizenden toeschouwers trok de stoet met 40 wagens, onder het goedkeurend oog van prins Theo I, door de centrumstraten. Een paar gevoelige kwesties sprongen in het oog. Zo deden de Lommelse dokters, verplegers en patiënten de verhuizing naar het Overpeltse ziekenhuis over. Anderen klaagden het generatiepact aan of vroegen zich af waarom er in Lommel nog geen "zoo van Louis" was. Deze kleurrijke stoet werd geopend door onze harmonie. De majorettes verkleed als Chinezen en drumband en harmonie verkleed als Mexicanen.

 

Maandag 27 februari 2006 organiseerde de Verenigde Lutlommelaren hun 34ste carnavalstoet op Lutlommel. Hier zwaaide jeugdprins Jeffrey I de scepter. Honderden verklede jongelui en 20 wagens trokken door de straten van Lutlommel. Zoals elk jaar waren onze majorettes en drumband ook hier weer van de partij. 

 

We kennen elkaar al jaren, maar toch zou het fijn zijn mochten we elkaar nog beter leren kennen. 
Daarom organiseerde de drumband op zaterdag 11 februari 2006 een eerste verbroederingsavond.
Samen met de 3 Lommelse schuttersgilden, St.-Jozef, St.-Sebastiaan en St.-Ambrosius, werd er een gezellige avond van gemaakt.
Voor het eerst speelde de drumband van de St.-Sebastiaansgilde olv. Timmy Bloemen voor publiek. Het jeugdig enthousiasme van deze trommelaars resulteerde in een fraai muzikaal optreden. 
Nadien was het de beurt aan onze drumband. Zij brachten een gevarieerd programma van diverse componisten olv. Eric Willekens.
Hoogtepunt van de avond was het gezamenlijk optreden van de drumband van de St.-Sebastiaansgilde en de drumband van Hoop in de Toekomst. Samen speelden zij de Frankie Mars van Wim Laros.
Aan de voorzitters van de 4 verenigingen werd een mooi geschenk overhandigd in de vorm van een affiche van deze eerste verbroederingsavond. Natuurlijk werden ook beide instructeurs in de bloemetjes gezet.
Nadien was het tijd voor een hapje en een drankje. 
De rest van de avond werd muzikaal ondersteund door DJ Mathias.

Onze majorettes namen met zeven personen deel aan het tweedaags vormingsweekend voor twirling op zaterdag 28 en zondag 29 januari 2006. Deze organisatie van VLAMO-Limburg ging door in het BLOSO-centrum Kattevennen in Genk.
Iemand van onze majorettes vertelde:
"We hadden een heel goed hotel, lekker eten en een fijn slaapverblijf. 
Het trainen op zich was zwaar maar we hebben veel bijgeleerd. 
Buiten training met de baton hebben we ook choreografie gekregen van een choreograaf van Milk inc. 
Onze lenigheid hebben we kunnen tonen in de les acrobatie. 
Het gevolg van deze 2 dagen intensieve training is dat we dus heel stijf zijn en nog maar amper in en uit een auto kunnen stappen."

Op Sint-Oda in Overpelt is carnaval jaarlijks een groot feest voor iedereen die met het dienstencentrum is begaan. Al voor de negentiende keer speelde het Tirolerorkest van onze harmonie op hun prinsenverkiezing. Deze verkiezing vond plaats op woensdag 25 januari 2006. Na een regelrechte verkiezingsdag werden Ann van de nursing en Robin van Ster 3 tot prinsenpaar bij het personeel verkozen. Tiny (Ven 5) en Mathijs (Weel 6 )krijgen de zotskap op bij de gasten. De prinsenparen zullen de scepter zwaaien tijdens hun karnavalsstoet op dinsdag 28 februari.

Traditioneel is de eerste activiteit van het jaar de algemene vergadering. Deze ging door op vrijdag 20 januari 2006.
In het voorwoord van de voorzitter ging een speciaal dankwoord naar Marc Lambrechts voor zijn taak als feestleider, naar Henri Michiels voor het onderhoud van het lokaal en naar Fons Borrenberghs voor het onderhoud van de verwarming. Gerard deed een oproep voor een betere opkomst bij repetities en activiteiten en vroeg ook hulp bij het organiseren van deze activiteiten.
Ilse Cox neemt de taak als verantwoordelijke van de majorettes op zich. We wensen haar veel succes.
Leon Jeurissen las het kasverslag voor dat door de vergadering unaniem werd goedgekeurd.
Gerard overliep de activiteiten van het voorbije jaar en stelde de planning van 2006 voor.
Na de rondvraag was er tijd voor een nieuwjaarsreceptie waarop ook de sponsors en ereleden waren uitgenodigd.

bottom of page