top of page

2014

Marswedstrijden

Op de laatste dag van het jaar, woensdag 31 december 2014, werd er duchtig gefeest. Piet Kuppens en Marijke Wouters tekenden voor een prima organisatie van onze nieuwjaarsparty. Eerst werd er een lekker stukje gegeten van het Breugeliaans buffet, dat voor ons gemaakt werd door traiteur Marc Slenders. Piet en Stijn Dilissen waren DJ van dienst en wisten de sfeer er goed in te brengen. Samen met vrienden en familie werd de overgang gevierd van oud naar nieuw en dit tot in de vroege uurtjes.

Op zondag 21 december 2014 speelde onze harmonie een kerstconcert. Dit concert ging door in de parochiekerk St-Jozef in Lommel-Stevensvennen. In samenwerking met jeugdkoor Locomotion olv Jeroen Driessens brachten ze een erg gesmaakt concert. De presentatie was in handen van Tom Dirickx. Na het concert konden de mensen napraten bij een hartverwarmende kop glühwein of chocolademelk.

Onze majorettes organiseerden op woensdag 17 december 2014 een kerstfeestje. Eerst gingen ze met zijn allen naar bowling Antares. Voor sommigen was dit een eerste kennismaking met het bowling. De sportieve prestaties moesten er echter niet onder lijden. Van hieruit gingen ze terug naar onze harmoniezaal waar ze werden getrakteerd op een lekkere friet. Verder konden ze nog de hele namiddag spelletjes doen of zich uitleven op het springkasteel. Kortom een geslaagde inzet van de kerstvakantie.

Ons jaarlijks Ceciliafeest was op zaterdag 15 november 2014. Met de hele groep, majorettes, drummers en muzikanten trokken we op pad, voor een eerste cafébezoek bij Het Trefhuysch waar de stemming er al vroeg in kwam.
''s Middags ging de koffietafel vooraf met een bezinningsmoment voor onze overleden muzikanten. Burgemeester Peter Vanvelthoven en schepenen Veronique Caers en Geert Jansen waren aanwezig als vertegenwoordigers van de stad Lommel. Lucien Djoos als vertegenwoordiger van de Lommelse Cultuurraad.
Tijdens het  middageten werden de nieuwe leden voorgesteld. Eén nieuwe drumster: Sonny Jansen. Bij de majorettes mochten ze Laura Bleyen, Sara Bleyen, Britt Wuring, Liana Martens, Cynthia Notigan en Maartje Kuppens verwelkomen. Ook ons harmonieorkest werd versterkt met 2 nieuwe leden; Ludo Beckers en Marijke Mertens.
Enkele mensen werden gedecoreerd voor hun trouwe dienst bij onze vereniging. Vijf jaar lid: Peter Laroy. Vijftien jaar lid: Ferdy Cuypers en Ann Janssen. Twintig jaar lid: Tom Dirickx en Stijn Van Broekhoven. Vijfentwintig jaar lid: An Martens. Vijfenveertig jaar lid: Marc Lambrechts. Vijftig jaar bestuurslid: Gerard Van de Weyer. Zestig jaar lid: Alfons Borrenberghs.
Na het middageten was er een muzikale rondgang door de centrumstraten met bezoek aan taverne Erasmus en cafe Amsterdam.
Ons avondmaal werd ook dit jaar verzorgd door traiteur "Jelle&Roel".
Ondertussen zat iedereen te wachten op de opening van het avondfeest. DJ Tom Stans zorgde voor muziek tot in de vroege uurtjes.

Dinsdag 11 november 2013 was het de 96ste verjaardag van de wapenstilstand na de Eerste Wereldoorlog en dus werden de gesneuvelden uit beide wereldoorlogen herdacht in Lommel. Omdat de herstellingswerken aan de decanale kerk van Lommel-Centrum nog in volle gang zijn moest dit jaar worden uitgeweken naar een andere locatie. Afgevaardigden van oud-strijders, burgemeester en schepenen, alsook van de brandweer, politie, civiele bescherming, het rode kruis en schuttersgilden werden opgehaald aan OC De Kom en in stoet naar de St-Jozef kerk van Lommel-Kolonie gebracht. Na de misviering werden er bloemen en kransen neergelegd aan het monument voor de gesneuvelde oorlogsslachtoffers. De harmonie speelde hier "Nearer My God To Thee" en het "TenVelde". Dan ging het terug in stoet naar OC De Kom waar de genodigden een receptie werd aangeboden en de overhandiging van eretekens ter ere van gedecoreerden en oud-strijders volgde

Zondag 19 oktober 2014 was Evenementenhal "De Schelp" in Wevelgem, het episch centrum voor percussie & show. Maar liefst 22 percussie-ensembles en showkorpsen traden aan in drie verschillende wedstrijden. Dit jaar werd de wedstrijd voor concert percussie-ensembles voor het eerst toegevoegd aan dit evenement. De kwantiteit van de korpsen is een opvallend gegeven. De kwaliteit werd gewikt en gewogen door een deskundig team van juryleden. Onze drumband nam in ere afdeling deel in de discipline Percussie-ensembles Marching. We speelden de nummers King Kong van Ivan Vervoort en Magic Sticks van Gilbert Bakkers en behaalden hiermee een uitslag van 83,4%. Onze tamboer-majoor Eric Willekens werd beloond met 86%. De titel Vlamo-ambassadeur Marching-Percussie 2014 was dit jaar voor de drumband Kunst naar Vermogen uit Moorsele.

 

Van lekker eten zijn onze leden zeker niet vies. Op zondag 12 oktober 2014 organiseerde de harmonie voor de twaalfde maal een eetfestijn. Mensen kwamen genieten van een lekkere lasagne, zalmschotel of frieten met een halve haan, videe of stoofvlees. Ondanks de grote drukte die er op sommige momenten heerste is dit eetfestijn goed verlopen. Natuurlijk was dit alleen mogelijk met de hulp van al onze leden, waarvoor bedankt.

Op zondag 5 oktober 2014 ontving Medell (St-Vith) meer dan 60 schutterijen voor het Nationaal Koningschieten. In samenwerking met de koninklijke schuttersbond Mamedy-St.-Vith en de adviesraad der Belgische Historische Schutterijen, organiseerde de koninklijke shutterij St.-Hubertus, na 18 jaar, voor de 2de keer dit prachtig feest. Na een eucharistieviering trok een kleurrijke optocht van aan de kerk naar het feestterrein. Hier vonden de officiele toespraken plaats en dan kon het 21ste Nationaal Koningschieten van start gaan. Uiteindelijk werd Bernd Brüls van Societé de Tir „St. Hubert“ Faymonville nationaal koning. Nationaal prinses werd Kato Cauberghs van Kon. Sebastiaansgilde Waanrode. De St-Jozefgilde uit Lommel mocht de prijs in ontvangst nemen voor de grootste gilde in de optocht. St-Sebastiaan uit Lommel kreeg de prijs voor de mooiste koningin.

St-Sebastiaan St-Huibrechtslille was dit jaar gastheer voor het Limburgs Dames Schuttersfeest dat doorging op 21 september 2014.
Nadat pastoor Staf Schreurs zijn toespraak beëindigde gingen de hemel(!)sluizen even open, zodat alle prachtig uitgedoste koningen en koninginnen zich even naar de tent repten. Nog voor de optocht begon was het weer droog en zo zou het de hele namiddag tijdens het schuttersfeest blijven. 28 schutterijen lieten zich 'keuren', waarna het de beurt was aan de marketentsters, hofdames, koninginnen en keizerinnen om het beste beentje voor te zetten. Onze drumband liep zoals altijd voor St-Jozefgilde uit Lommel-Kolonie. Na de optochte streden de dames drietallen om den "Ut". Spijtig genoeg vielen de dames van de St-Jozefgilde al tijdens de tweede ronde uit. De dames van de St-Sebastiaangilde uit Lommel traden aan met 3 drietallen. Ook zij vielen uit tijdens de eerste rondes. 18 Schutterijen zijn nog in de running voor den "Ut", waarvan 13 uit Belgisch Limburg. De drumband mocht samen met de St-Jozefgilde de tweede prijs in ontvangst nemen voor het mooiste geheel in de categorie gilden exercitie. Uiteindelijk werd na 21 ronden schieten het winnende schot gelost door Diana Verhoeven van de dames van Schutterij St. Michaël uit Doenrade. Daarmee gaat den Ut en het Limburgs Dames Schuttersfeest terug de grens over.

In het weekend van 20 en 21 september 2014 zette Lommel de schouders onder "Levensloop", een sportief evenement waarbij teams, vaak scholen, bedrijven of verenigingen, 24 uur aan een stuk lopen of wandelen tijdens een estafette voor het goede doel. En dat is hier de stichting tegen kanker. Mensen die ooit de diagnose kregen van deze vreseljke ziekte zijn de prominente eregasten en worden aangesproken met de eretitel van vechter. Onze drumband had de eer dit evenement mee te mogen openen tijdens een grootse openingsceremonie waarna ze de estafette op gang trokken door al spelend een rondje mee te marcheren op de atletiekpiste. Ondanks het hevige onweer net voor de openingsceremonie verschenen er 102 groepen, goed voor een totaal van 3500 deelnemers aan de start. 's Avonds mocht onze harmonie optreden op het podium, net voor de kaarsenceremonie. Deze kaarsencermonie waarbij alle lichten werden gedoofd was een zeer intens moment voor alle aanwezigen. Dit grootse evenement ging door op de atletiekpiste in het stedelijk sportpark en mocht tevreden afsluiten met een recordbedrag van 156.000 euro op de teller.

Zaterdagavond 23 augustus 2014 opende onze harmonie de jaarlijkse kermis. Dit jaar zonder voorafgaande eucharistieviering wegens de restauratiewerken in de de dekanale kerk van Lommel-Centrum. We trokken door de straten van het centrum met de majorettes, de drumband en de harmonie om zo de officiële aftrap te geven van de kermis. Op naar vijf dagen leute en plezier...
Op kermismaandag was het weer barbecuetijd. Ongeveer 80  hongerigen schoven aan voor een lekker stukje vlees met aangepast groentebuffet.
Kermiswoensdag is traditioneel fietsdag. Met 16 fietsers vertrokken we op onze jaarlijkse fietstocht. De ene had hier al wat meer moeite mee dan de andere. Dank zij de perfect uitgestippelde route door Tim De Kuster, raakten we allemaal op onze eindbestemming "De Barcode" in Valkenswaard.

Op zondag 6 juli 2014 werd in Papenhoven-Grevenbicht, aan de andere kant van de Maas, het Oud-Limburgs Schuttersfeest op gang geschoten: een derby tussen 127 Nederlandse en 21 Belgische schutterijen. De schietwedstrijd werd voorafgegaan door een kleurrijke optocht doorheen de straten van Grevenbicht. Een optocht die gevolgd werd door 30000 toeschouwers die rijen dik stonden langsheen de 2 km lange omloop. Het was alsof de korpsen marcheerden door een wolk van applaus. Onze drumband marcheerde voor de St-Jozefsgilde. Na de optocht volgde het eigenlijke spektakel, de schietwedstrijd. Na één ronde van 2 keer 18 punten bleven nog 75 zestallen over waarvan 16 Belgische. Van de Lommelse schuttersgilden viel de St-Ambrosiusgilde helaas al in de eerste ronde uit. St-Jozef en St-Sebastiaan mogen aan de volgende rondes deelnemen.
Tijdens de volgende kaveldag vielen zowel St-Jozef als St-Sebastiaan in de eerste ronde uit. Uiteindelijk mocht schutterij St-Urbanus uit Maasniel Den Um mee naar huis nemen.

De boog moet niet altijd gespannen staan. Daarom organiseerden de leden van het harmonieorkest een bowlingavond op vrijdag 27 juni 2014 in bowlingcener Antares. Iedereen kreeg de kans om zich van zijn sportiefste kant te laten zien. Verdeeld over 4 bowlingbanen deed iedereen zijn best om de beste van zijn team te zijn. Het was al snel duidelijk dat Thieu Cox de beste speler was van alle deelnemers. Na deze wedstrijd volgde uiteraard een uitvoerige nabespreking, met de conclusie dat dit zeker voor herhaling vatbaar is.

In het weekend van 14 en 15 juni 2014 verzamelde in Lommel de Europese top van levende standbeelden. Beeldig Lommel wist maar liefst 65000 toeschouwers te lokken, een record. 170 artiesten zorgden voor talrijke momenten van verwondering in de straten van het Lommlse centrum. Onze drumband, majorettes en harmonieorkest gaven een optreden voor onze harmoniezaal. Optredens die bij het talrijke publiek enorm in de smaak vielen. Het was dan ook een gezellige drukte op ons beeldenterras.

Op zondag 8 juni 2014 nam onze drumband deel aan de mars- en showwedstrijden te Hamont. Onder een bloedhete zon speelden we de nummers "King-Kong Mars" van Ivan Vervoort en "Magic Sticks" van Gilbert Bakkers. Alle zenuwen stonden strak gespannen tijdens de wedstrijd en elke drummer of vlaggendrager deed zijn uiterste best om een maximale prestatie neer te zetten. We werden dan ook beloond met een eerste prijs en 86,15% van de punten. De koninklijke schutterij St-Sebstiaan uit St-Huibrechtslille behaalde 95,7%. Met deze score wisten ze het hoogst aantal punten over alle wedstrijddisciplines heen te veroveren. Gedurende de komende 2 jaren mogen zij de titel “Kampioen der Lage Landen” voeren.

Koninklijke Schutterij Sint Sebastiaan uit St-Huibrechtslille organiseerde op zondag 1 juni 2014 een bondsfeest voor de schuttersgilden die aangesloten zijn bij de bond Maas & Kempen.


Negentien schutterijen van de schuttersbond en één gastkorps, de drumband Hoop in de Toekomst uit Lommel zakten af naar Lille. Mede door het mooie weer en het enthousiasme van de lokale bevolking werd het een waar volksfeest. Na de officiele opening op de feestweide trokken de schuttersgilden in een optocht door de mooi versierde straten van Lille. Links en rechts stonden juryleden opgesteld om de verschillende onderdelen te jureren. Eens terug op de feestweide werden de marketentsters, koningsparen en verschillende drumbands afzonderlijk beoordeeld.
Onze drumband nam deel aan de optocht en aan de drumwedstrijd. Een wedstrijd die we wonnen met een resultaat van 91%.
Grote winnaar van het feest was de schutterij van Grote-Brogel. De voorzitter ontving uit handen van burgemeester Raf Drieskens de dagprijs. Het was een cartoon van Fobie die speciaal voor dit feest was ontworpen.

Op zondag 27 april 2014 waren we te gast in het woon- en zorgcentrum Kapittelhof te Lommel. In de polyvalente ruimte speelden Koninklijke Harmonie "Hoop in de Toekomst" Lommel-Centrum onder leiding van Karel Geboers en Koninklijke Fanfare "Sint Eligius" Lommel-Werkplaatsen onder leiding van Cindy Van Broekhoven. Het concert werd gepresenteerd door Hilde Lemmens en Gerard Van de Weyer. Het mag gezegd dat de bewoners, bezoekers en sympathisanten dit een zeer gesmaakt concept vonden.

"Na jarenlange samenwerking willen wij de drumband uitnodigen in ons schutterslokaal om samen met onze leden te verbroederen. Jaar na jaar staat de drumband klaar om ons te begeleiden met het Nationaal Koningschieten, en zorgen jullie voor steun tijdens andere optochten. Hiervoor willen we de drumband dan ook graag bedanken".Deze verbroederingsavond vanwege de St-Jozefgilde ging door op zaterdag 19 april 2014 in hun gildelokaal te Lommel-Kolonie. Aan eten en drinken was er zeker niks tekort. Er kwam zelfs een frituurwagen opdagen om alle hongerigen te spijzen. Een gezellig samenzijn dat nog duurde tot in de vroege uurtjes.

Op zondag 20 april 2014 organiseerden we een ontbijtconcert in onze harmoniezaal. Dit concert werd opgeluisterd door ons eigen huisorkest "De Kapotte Bugel". De harmoniezaal zat bomvol en terwijl de mensen konden genieten van heerlijk ontbijtbuffet gevan onze muzikanten het beste van zichzelf.

Zondag 23 maart 2014 trokken we met de drumband richting Niederburg. Dit weekend werd, na lang bouwen en verbouwen, hun "generationenhaus" heropend. Dit generationenhaus moet een ontmoetingsplek zijn voor alle Niederburgers. Een plaats waar alle feestelijkheden kunnen doorgaan, maar ook theatervoorstellingen en concerten. Alle verenigingen van Niederburg heben hier hun eigen lokaal waar ze hun vergaderingen of activiteiten kunnen laten doorgaan. Kortom een prachtig gebouw waaraan iedereen nog veel plezier zal beleven.


Dat de drumband hier kwam spelen was voor de meeste Niederburgers een totale verrassing. Er was een kleine optocht en een kort optreden op het podium van de nieuwe feestzaal. De burgemeester van Niederburg en Geert Jansen, die was meegereisd als afgevaardigde van de stad Lommel, hielden enkele korte toespraken. Er werd ons een stevig middagmaal aangeboden waarna er gelegenheid was om te verbroederen met de mensen van Niederburg en om een rondgeng te maken doorheen het generationenhaus.

Op zaterdag 8 maart 2014 organiseerde onze drumband een verbroederingsavond samen met drumband St-Sebastiaan uit St-Huibrechtslille, St-Sebastiaan uit Grote-Brogel en St-Cecilia uit Kanne. Door lottrekking werd beslist welke korpsen deze avond mochten openen. Als eerste speelde onze drumband gevold door St-Sebastiaan uit Grote-Brogel. Na dit concert speelden Lommel en Grote-Brogel samen een nummer. Vervolgens was het de beurt aan Kanne en St-Huibrechtslille en ook zij speelden samen een nummer.


Onder leiding van Bert hermans konden alle aanwezigen zich uitleven tijdens het aanleren van de Cup-song. Sommigen hadden er wat moeite mee, maar uiteindelijk viel alles in zijn plooi. Kortom een geslaagde avond voor alle drumbands.

Maandagnamiddag 3 maart 2014 was het weer zover: tijd voor de jaarlijkse kinderstoet die door de Lutlommelse straten trekt. Prins Willem I zwaaide samen met prinses Kim de scepter op deze 43ste kinderstoet. Een stoet vol fleurige wagens trok door de straten.


Er waren 19 deelnemende groepen: Drumband "Hoop in de Toekomst", De Oelewappers, Alles aan de kant vur carnaval, De Frietchinees, FC De Kampioenen, De Wereldbeker voetbal in Brazilië, de sambaparty, de paus en de kardinalen met de paters en de nonnetjes, de trein met zijn vertragingen, de saloon, de sjiekste sierk van Bels en nog veel meer.
Het was maar frisjes maar gelukkig zorgde de zon ook voor een mooie zonnige namiddag. Er was veel volk dat naar de stoet kwam kijken. Er werd gedanst, gelachen, gezongen en heel veel uitgegooid. Het is prachtig om al die vrolijke kinderen snoep en spulletjes te zien rapen. "Het was een heel drukke namiddag: lintjes knippen, handen geven aan zoveel mensen, heel veel snoep gooien en heel de namiddag zwaaien naar alle mensen. Echt wel fijn om prins en prinses te mogen zijn" zeiden Kim en Willem


Na de stoet werd het carnavalsfeest verder gezet in de Lutlommelse cafés en in de Hanekap!

Onze jaarlijkse algemene vergadering ging door op vrijdag 31 januari 2014.


Voorzitter Piet Kuppens had het in zijn openingstoespraak over de vernieuwing van onze vereniging. Een verjongd bestuur, een nieuwe voorzitter, de opstart van 't Scholeke enz allemaal dingen die de toekomst van onze vereniging moeten garanderen.
Schatbewaarder Christof De Jong presenteerde het financieel verslag van 2013 met een duidelijke presentatie op groot scherm en stelde de begroting voor 2014 voor. Beiden werden unaniem door de vergadering goedgekeurd.
Nadien werden de activiteiten van het voorbije jaar overlopen en de voorlopige kalender van 2014 voorgesteld.
Na de rondvraag was het hoog tijd voor de nieuwjaarsreceptie die op deze vergadering volgde
Op een succesvol en vriendschappelijk 2014!!! 

Op 12 en 13 januari 2014 trokken enkele van onze bestuursleden naar onze vrienden in Niederburg om er samen met hen kermis te vieren. Ze konden er proeven van de speciale en vriendschappelijke sfeer van deze kermis. Uiteraard werden er afspraken gemaakt voor activiteiten in de toekomst en met het nodige gerstennat en andere korte drankjes werd er gevierd tot in de vroege uurtjes.

bottom of page