top of page

2013

Een galajaar

Op de laatste dag van het jaar, dinsdag 31 december 2013, werd er duchtig gefeest. Piet Kuppens en Marijke Wouters tekenden voor een prima organisatie van onze nieuwjaarsparty. Eerst werd er een lekker stukje gegeten van het Breugeliaans buffet, dat voor ons gemaakt werd door traiteur Marc Slenders. Piet en Stijn Dilissen waren DJ van dienst en wisten de sfeer er goed in te brengen. Samen met vrienden en familie werd de overgang gevierd van oud naar nieuw en dit tot in de vroege uurtjes.

Zondagmiddag 8 december 2013 gaf onze harmonie, in samenwerking met onze drummers en majorettes, voor een bomvolle zaal een galaconcert in Cultuurcentrum De Adelberg.
Een nieuwe dirigent, een nieuwe voorzitter, een vernieuwd en jonger bestuur. Er is weer -Hoop in de Toekomst-.
Onze dirigent, Dominique Fonteyn, koos dan ook de passende titel "Hope For The Future" voor dit concert.
Boegbeeld Gerard Van de Weyer gaf tijdens het concert zijn voorzittershamer door aan Piet Kuppens.
Deze overdracht moest dan ook gevierd worden. Gerard is meer dan dertig jaar voorzitter geweest. Hij werd overladen met passende geschenken en lofbetuigingen van onze vereniging, Vlamo Limburg en van onze vrienden uit Niederburg. Gerard ontving de verdiende titel van ere-voorzitter.
Als klap op de vuurpijl kreeg hij ook nog de Lommelse pluim uit de handen van burgemeester Peter Vanvelthoven en schepen van Cultuur Rita Phlippo. Een pluim die hij niet alleen verdient omwille van zijn inzet voor de harmonie, maar voor het gehele verenigingsleven dat hij in onze stad hielp animeren: zo was hij o.a. jarenlang ook voorzitter van de Cultuurraad.
Na dit geslaagde concert werden de aanwezigen uitgenodigd op een receptie die doorging in de foyer van CC De Adelberg.

 

Ons jaarlijks Ceciliafeest was op zaterdag 16 november 2013. Met de hele groep, majorettes, drummers en muzikanten trokken we op pad, voor een eerste cafébezoek bij Het Trefhuysch waar de stemming er al vroeg in kwam. Verder ging het naar café Amsterdam.
''s Middags aan de koffietafel ging Rob Van Noppen, deken van Lommel, ons in het gebed voor. Burgemeester Peter Vanvelthoven en schepenen Rita Phlippo, Veronique Caers en Geert Jansen waren aanwezig als vertegenwoordigers van de stad Lommel. Lucien Djoos en Bram Bernaerts vertegenwoordigden de Lommelse Cultuurraad.
Tijdens het  middageten werden de nieuwe leden voorgesteld. Vier nieuwe drummers: Maartje Kuppens, Mathias Bloemen, An Pirrot en Hanne Aerts. Bij de majorettes mochten ze Eefje Jacobs, Lara Van Vucht en Sofie Van Vucht verwelkomen.
Enkele mensen werden gedecoreerd voor hun trouwe dienst bij onze vereniging. Vijf jaar lid: Tim Kusters, Gert-Jan Haegdons en Laura Blommé. Tien jaar lid: Ruben Dilissen, Sonja Emmers en Jacky Bloemen. Vijftien jaar lid: Marijke Schepers, Sarah Fontein en Werner De Jong. Vijfentwintig jaar lid: Ilse Cox en Henri Weckx. Dertig jaar lid: Gerard Van De Weyer. Vijfenveertig jaar lid: Leon Jeurissen.
Er werd een nieuw vaandel voor de drumband gemaakt. Tim Kusters kreeg de eer dit in ontvangst te nemen waarna de zegening volgde door pastoor Rob Van Noppen.
Na het middageten was er een muzikale rondgang door de centrumstraten met bezoek aan taverne Erasmus en discotheek The Fever.
Ons avondmaal werd ook dit jaar verzorgd door traiteur "Het Oventje".
Ondertussen zat iedereen te wachten op de opening van het avondfeest. DJ Tom Stans zorgde voor muziek tot in de vroege uurtjes.

 

Maandag 11 november 2013 was het de 95ste verjaardag van de wapenstilstand na de Eerste Wereldoorlog en dus werden de gesneuvelden uit beide wereldoorlogen herdacht in Lommel. Naar jaarlijkse gewoonte werden oud-strijders, burgemeester en schepenen, alsook afvaardigingen van de brandweer, politie, civiele bescherming, de Lommelse jeugd, het rode kruis en schuttersgilden, opgehaald aan het raadshuis en in stoet naar de dekanale kerk van Lommel-Centrum gebracht. Na de misviering werden er bloemen en kransen neergelegd aan het monument voor de gesneuvelde oorlogsslachtoffers. De harmonie speelde hier "Nearer My God To Thee" en het "TenVelde". Dan ging het terug in stoet naar het raadshuis waar de genodigden een receptie werd aangeboden en de overhandiging van eretekens ter ere van gedecoreerden en oud-strijders volgde.

 

Naar jaarlijkse gewoonte ging ook dit jaar de drumband weer eens ergens goed eten.
Organisator dit jaar was Stefanie en Laura Blommé.
Op zaterdag 2 november 2013 trokken we met 21 personen naar Chinees restaurant "Wang Fung" in Lommel.
We konden hier proeven van een fraai buffet met typische Chinese gerechten.

 

Onze majorettes organiseerden op woensdag 30 oktober 2013 een middag lekker griezelen op een Halloweenfeestje. Er werden leuke spelletjes gespeeld en ze beschilderde glaasjes om griezelkaarsjes in te zetten.

 

Van lekker eten zijn onze leden zeker niet vies. Op zondag 13 oktober 2013 organiseerde de harmonie voor de elfde maal een eetfestijn. Mensen kwamen genieten van een lekkere lasagne, zalmschotel of frieten met een halve haan, videe of stoofvlees. Ondanks de grote drukte die er op sommige momenten heerste is dit eetfestijn goed verlopen. Natuurlijk was dit alleen mogelijk met de hulp van al onze leden, waarvoor bedankt. Verrassend was de aanwezigheid van een delegatie van onze vrienden uit Niederburg. Met een minibusje van 20 personen waren zij aanwezig op ons eetfestijn. Ook mensen van andere bevriende verenigingen wisten de weg naar ons lokaal te vinden.

 

Het verbond van Lummen en Beringen organiseerde zondag 6 oktober 2013 de twintigste editie van het nationaal koningsschieten. Lummenaar Eric Clerckx van schuttersgilde Sint-Sebastiaan uit Schalbroek, werd nationaal koning na een wedstrijd die liefst vier uur duurde. Michael Lambregs van Sint-Christofel Munsterbilzen mag zich een jaar lang prins noemen.
Aan de lokalen van de schutterij Sint-Lambertus van Laren streden 53 schutterskoningen uit heel België voor de konings- en prinsentitel. Bijna 800 schutters uit heel België namen deel aan de kleurrijke optocht en aan de verschillende disciplines. Er werd geschoten met de traditionele karabijn, maar ook met de buks, flobert, kruisboog en spanboog. Om nationaal koning te worden werd er geschoten op een houten vogel op een hoogte van 20 meter, waar alle koningen om beurt op mochten schieten. Eric Clerckx haalde het laatste stuk van de vogel naar beneden en mag zich een jaar lang nationaal koning noemen.

 

Onze drumband nam samen met de St-Jozefgilde uit Lommel-Kolonie deel aan de optocht en verzorgde tijdens de middag verschillende optredens. De St-Jozefgilde mocht de eerste prijs in ontvangst nemen als grootste gilde tijdens de optocht. Voor de schietwedstrijd met de buks behaalden ze de tweede prijs. De koninging van de Sint-Sebastiaansgilde van Lommel werd gekroond als mooiste koningin.

Het Limburgs Dames Schuttersfeest (LDS) ging dit jaar door in Ellikom op zondag 15 september 2013.
Onze drumband trok samen met de St-Jozefgilde uit Lommel-Kolonie tijdens de kleurrijke optocht met 26 deelnemende schuttersgilden door de straten van Ellikom.
Na de optocht begon de schietwedsrijd voor de dames drietallen. Van de Lommelse gildes nam de St-Sebastiaansgilde deel met drie drietallen. De St-Jozefgilde nam deel met één drietal. Spijtig genoeg wisten twee drietallen van de dames van de St-Sebastiaansgilde het einde van de eerste kaveldag niet te halen. Tijdens de tweede kaveldag vielen alle resterende Lommelse drietallen tijdens de tweede ronde uit.
Uiteindelijk mochten de dames van het drietal van de Koninklijke Schutterij Sint-Sebastiaan uit Sint-Huibrechtslille "den Ut" mee naar huis nemen.
Voor de optocht mocht de St-Jozefgilde en onze drumband de 2de prijs in ontvangst nemen voor het beste défilé in de gilde exercitie.

 

Met ongeveer 20 personen trokken we in het weekend van 31 augustus en 1 september 2013 naar de brandweerfeesten bij onze vrienden in Niederburg. Na een korte stop in een baanrestaurant in Peppenhoven, reisden we eerst naar het kleine Rijn-stadje St-Goar. Hier consumeerden we ons eerste Duits biertje en vulden we de hongerige magen. Van hieruit ging het naar Niederburg waar we ontvangen werden, met een stukje taart, door de mensen van de brandweer en fanfare Rot-Weiss. 's Avonds speelde een beperkte delegatie van de drumband een concertje voor de feesthal van de Niederburgse brandweer. Alle leden van de drumband droegen een, speciaal voor deze reis gemaakt, t-shirt met daarop hun naam wat het verbroederen alleen maar ten goede kwam.
's Anderendaags, na een heerlijk ontbijt in gasthof Rheinblick, was er het früshoppen. In de vroege namiddag speelden we terug een klein concert. Na de nodige consumpties, uitwisselen van geschenken, afspraken en andere wilde verhalen ;-) keerden we in de vroege avond terug richting Lommel.

Voetbalvereniging Lutlommel VV viert dit jaar haar 75-jarig bestaan. Deze Lommelse vierdeklasser mag terecht trots zijn op meer dan 300 jeugdspelers en 26 ploegen in competitie. Op vrijdag 23 augustus 2013 werd het feestweekend geopend met een receptie die doorging in de feesttent gelegen op de terreinen van Lutlommel VV. Onze harmonie en drumband mochten deze receptie opluisteren.

 

Ook dit jaar mocht onze harmonie de misviering opluisteren in de kerk van Lommel-Centrum op zaterdag 17 augustus 2013. Met deze traditie opent de harmonie traditioneel de kermis.
Na de misviering trok de harmonie, samen met drumband en majorettes, door de kermisstraten van Lommel. Er was een korte stop aan café Amsterdam om de eerste dorst te lessen.
Op kermismaandag was het weer barbecuetijd. Ongeveer 70  hongerigen schoven aan voor een lekker stukje vlees met aangepast groentebuffet. Verrassend was het bezoek van onze vrienden van fanfare Rot-Weiss uit Niederburg. Met 4 vrouwen (Heike, Iris, Catharina en Liane) kwamen ze een avond mee kermis vieren
Kermiswoensdag is traditioneel fietsdag. Met 19 fietsers vertrokken we op onze jaarlijkse fietstocht. De ene had hier al wat meer moeite mee dan de andere. Dank zij de perfect uitgestippelde route door Tim De Kuster, raakten we allemaal op onze eindbestemming "De 3 Swaentjes" in Peer.

 

Zaterdag 10 augustus 2013 namen enkele van onze leden deel aan het jaarlijks verenigingschieten van de St-Sebastiaansgilde. Deze wedsrijd tussen de Lommelse verenigingen ging door aan hun schietstand te Kattenbos. Na enkele rondes kavelen werd onze vereniging de overwinnaar van deze wedstrijd. Proficiat voor onze schutters.

Liefst 40000 toeschouwers genoten, onder tropische temperaturen, van het Oud Limburgs Schuttersfeest in het Nederlands-Limburgse Stramproy op zondag 7 juli 2013.
Voorafgaand aan de optocht ging de vlaggenparade door waar ook de St-jozefgilde samen met de drumband aan deelnam.
De kleurrijke optocht trok door de mooi versierde straten van Stramproy. Rijen dik aanschouwden de toeschouwers deze prachtige parade.
Na de optocht begonnen 147 zestallen vol goede moed aan de schietwedstrijd waarbij 6 schutters elk drie bölkes aan flarden proberen te schieten. Helaas vielen zowel de St-Jozefgilde als de St-Sebastiaansgilde al in de eerste ronde uit. Op het einde van de dag bleven nog 29 schutterijen in wedstrijd. Daarbij nog 3 schutterijen uit België en 26 uit Nederland.
Uiteindelijk mocht schutterij Eendracht uit Papenhoven-Grevenbicht den Um mee naar huis nemen.

 

Zaterdag 29 juni 2013 vierde Stijn Dilissen(lid van de drumband en harmonie) zijn 18de verjaardag. Samen met vrienden en familie was er een heuse Hawaii-party in ons muzieklokaal. Een verrassingsoptreden van de drumband met een passend geschenk mocht ook hier niet ontbreken. Stijn van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
 

In samenwerking met de St-Jozefgilde speelden we op 28 juni 2013 een zomerconcert te Lommel-Kolonie. Normaal zou dit concert plaatsvinden in openlucht op het pleintje naast de kerk, maar de weergoden dachten hier anders over. Noodgedwongen verhuisden we naar OC De Kom. Onze harmonie, majorettes en drumband lieten hier het beste van zich zien en horen. Ondanks het slechte weer wist het publiek dit concert zeker te appreciëren.

Op woensdag 19 juni 2013 organiseerden onze majorettes een themafeestje voor hun leden als afsluiting van het schooljaar. Alle meisjes waren verkleed en geschminkt als prinsessen. Samen speelden ze spelletjes en mochten ze ook een lekker stukje eten en drinken.

Veel blije en verraste gezichten op 15 en 16 juni 2013 voor de zesde editie van Beeldig Lommel, het Europees levende beeldenfestival. Met naar schatting 55.000 kwamen ze om meer dan 60 beelden, maar ook mime-, straatartiesten en muzikanten, te zien. Van hilarisch over poëtisch tot bizar. Met zo’n massa was het soms aanschuiven om op de route te geraken, maar uiteindelijk verliep alles vlotjes. De mensen wandelen in één richting, hun veiligheid is verzekerd. Elke editie overtreft tot nu toe de vorige. Dit festival kan op veel sympathie rekenen, bij het publiek en bij de artiesten. Onze harmonie speelde op zaterdag op het pleintje voor de harmoniezaal. 's Zondags was het de beurt aan onze majorettes en drumband.

 

Ook dit jaar waren we weer te gast op het voetbaltornooi van de lansiers op vrijdag 7 juni 2013. Dit jaar voor de elfde keer.
Helaas melde onze tegenstander “De Sebastiaansgilde” zich op het laatste momentje af. Hierdoor wonnen we uiteraard wel met 5-0 forfaitcijfers, maar misten we ook een unieke kans op een mooie vriendschappelijke wedstrijd tussen onze verenigingen.
Om toch te kunnen spelen deelden we onze manschappen in 2 groepen en speelden we een minivoetbalwedstrijd. Zowel spelers als onze talrijk opgekomen supporters konden genieten van deze ludieke wedstrijd.
Proficiat aan onze sportievelingen.

 

Zaterdag 1 juni 2013 trouwde Leen Jansen, fluittiste bij onze harmonie, met Wim Broens. Het huweljksfeest ging door in het subtropisch zwembad van Sunparks De Kempense Meren. We wensen het kersverse stel veel geluk in hun verdere leven.
 

Zaterdag 18 mei 2013 vierde Christof De Jong (lid van de drumband) zijn 30ste verjaardag. Samen met vrienden en familie was er een heuse black & white party in ons muzieklokaal. Een verrassingsoptreden van de drumband met een passend geschenk mocht ook hier niet ontbreken. Christof van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
 

Op vrijdag 10 mei 2013 vierde Sanne Willems (lid van de drumband) haar 18de verjaardag. Samen met vrienden en familie was er een heuse beachparty in het muzieklokaal van KF St-Eligius te Lommel-Werkplaatsen. Een prachtig dweilorkest bracht haar een verrassingsoptreden, maar ook onze drumband liet van zich horen. Sanne van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
 

Week van de Amateurkunsten 2013
In 2013 staat het thema “Natuurtalent” centraal.
De Week van de Amateurkunsten is vergroeid met de Lommelse amateurkunstenaars en socio-culturele verenigingen. Honderden vrijwilligers zetten hun beste beentje voor om van deze dagen een prachtig geheel te maken. Tijdens deze Week van de Amateurkunsten gaat men op zoek naar Lommelse natuurtalenten tijdens een mengelmoes van leuke activiteiten.
Opendeurdagen waar de natuur centraal staat worden verenigd met toneelvoorstellingen, echte natuurtalenten geven het beste van zichzelf en tentoonstellingen krijgen een ‘groen’ tintje mee.
Velo Cuisine
Op zondag 28 april 2013 werd het gebied rond de brug van de Heide Heuvel omgetoverd tot een waar kunstenfestival.
Het tweeledig programma nam u mee naar een mooie ontdekkingstocht van wat Lommel te bieden heeft.
Als eerste was er een programma op het water. Vier boottochten, ingekleed in een fris thema, konden de mensen zeker verrassen. Varend en de golven doorklievend, speelde ons gelegenheidsorkest “De Kapotte Bugel” het fruhshoppen op de eerste boottocht.
Als tweede was er het programma op het vasteland. Een mix van kunsten.
Een mooie mengelmoes van strelingen voor het oog, oor en de maag. Kunst, met een grote K, werd tentoongesteld op meesterlijke wijze. Magistrale muziek nam je mee naar vrolijke oorden, ver van hier. Onze drumband speelde op deze middag een concert.

Op zaterdag 27 april 2013 organiseerden we een avond speciaal voor onze jongeren - "Hoop in de Toekomst Demonstreert" -.
Voor sommigen was dit een eerste podiumervaring. Voor anderen een unieke kans om zich eens te laten horen en zien, zonder de geborgenheid van de grote groep.

 

Onze jongste majorettes, drummers en muzikanten hadden speciaal voor deze avond enkele dansjes en muziekstukken ingestudeerd.
Voor een bomvolle harmoniezaal lieten ze het beste van zich zien en horen.

 

De Dance Kids 2 Cool, Koninklijke Fanfare St-Eligius en de Oelewappers uit Lommel-Werkpaatsen organiseerden op zondag 17 maart 2013 een dansnamiddag in CC De Adelberg te Lommel. Zeven verenigingen namen deel aan deze 2de editie van het dansevenement. Ook onze majorettes lieten het beste van zichzelf zien.

 

Op zondag 10 maart 2013 waren we voor het eerst te gast in het nieuwe woon- en zorgcentrum Kapittelhof te Lommel. In de polyvalente ruimte speelden Koninklijke Fanfare "Sint Eligius" Lommel-Werkplaatsen onder leiding van Cindy Van Broekhoven en Koninklijke Harmonie "Hoop in de Toekomst" Lommel-Centrum onder leiding van Dominique Fonteyn een dubbelconcert. In de finale speelden zij enkele muziekstukken gezamenlijk. Het concert werd gepresenteerd door Hilde Lemmens en Gerard Van de Weyer. Het mag gezegd dat de bewoners, bezoekers en sympathisanten dit een zeer gesmaakt concept vonden.

Voor hun 45ste verjaardag organiseerde Stanny Mierva (trombonist bij onze harmonie) een verrassingsfeest voor zijn beide dochters. Dit ging door op zaterdag 9 maart 2013 in OC De Hanekap te Lutlommel. Onze tirolerkapel ging dit feest opluisteren wat door de jarigen zeker werd gesmaakt.

 

Op zaterdag 23 februari 2013 werd Stijn Van Broekhoven, trompettist bij onze harmonie, 30 jaar. Stijn is vrijgezel en zonder vaste vriendin. Dat zijn voor zijn vrienden en familieleden redenen genoeg om hem bij te schrijven in het osseboek. Onze harmoniezaal werd helemaal verbouwd en in heuse aprés-ski stijl en met een echt tirolerorkest kon er dan ook een flink feestje worden gebouwd. Stijn van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
 

Maandag 11 februari 2013 is voor de 42ste keer de carnavalsstoet door de Lutlommelse straten getrokken, een organisatie van de Verenigde Lutlommelaren. Stipt om 14.11 uur knipte prins Robin Claes het lint door bij vertrekplaats cafe Het Brouwershuis. Er waren 20 deelnemende groepen: Tour d’ Epo, Pinguïns en hun sauna, Pinokkio, de oliebaronnen, de levende kanonskogel, de brandweer, de Hogwartsexpress met Harry Potter en zijn vrienden, après- ski, vogelverschrikkers en nog veel meer. Het was koud en bewolkt. Al de hele dag sneeuwde het lichtjes. Toch was er veel volk dat naar de stoet kwam kijken. Er werd gedanst, gelachen, gezongen en veel uitgegooid. Het is prachtig om al die vrolijke kinderen snoep en spulletjes te zien rapen. Onze drumband mocht deze kinderstoet openen. Vanaf 16 uur werd het carnavalsfeest verder gezet in de Lutlommelse cafés en in de Hanekap!

 

Tijdens de repetitie van dinsdag 29 januari 2013, werden de drummers getrakteerd op een eigen nieuwjaarsreceptie. Met enkele consumpties en hapjes á volonté werd op het nieuwe muzikale jaar geklonken. Het gerstenat werd uitgegoten, nieuwjaarswensen uitgewisseld en er was gezelligheid alom met lekkers tussendoor keurig bereid en bedeeld werd. Deze receptie werd ons aangeboden door BRICO Lommel.

 

Onze jaarlijkse algemene vergadering ging door op vrijdag 18 januari 2013.
Voorzitter Gerard Van de Weyer had in zijn openingstoespraak veel lof voor alle groepen binnen onze vereniging. Het was een goed jaar met veel optredens en bijzondere gebeurtenissen.
Schatbewaarder Christof De Jong presenteerde het financieel verslag van 2012 met een duidelijke presentatie op groot scherm en stelde de begroting voor 2013 voor. Beiden werden unaniem door de vergadering goedgekeurd.
Nadien werden de activiteiten en repetities van het voorbije jaar overlopen en de voorlopige kalender van 2013 voorgesteld. Voor volgend jaar staan er 2 grote evenementen op het programma, nl de 2-daagse deelname aan Beeldig Lommel en het Feuerwehrfest in Niederburg.
Tijdens de rubriek varia kondigde Gerard Van de Weyer zijn ontslag aan als voorzitter. Gerard is 30 jaar voorzitter van onze vereniging en vindt het tijd dat iemand anders het overneemt. Als kandidaat voorzitter werd Piet Kuppens voorgedragen die vanaf juli het roer zal overnemen. We bedanken Gerard nu al vast voor zijn jarenlange inzet voor onze vereniging.
Na de rondvraag was het hoog tijd voor de nieuwjaarsreceptie die op deze vergadering volgde
Op een succesvol en vriendschappelijk 2013!!! .

bottom of page