top of page

2004

2004-03-06 Lenteconcert (012)
2004-12-03 Galaconcert (031)
2004-10-03 Nationaal Koningschieten Dilsen (028)
2004-10-03 Nationaal Koningschieten Dilsen (091)
2004-09-19 Septemberfeesten Vlooienmarkt (004)
2004-09-05 Muziekhappening Maaseik (011)
2004-05-08 Niederburg bezoekt Lommel (138)
2004-05-08 Niederburg bezoekt Lommel (071)
2004-05-08 Niederburg bezoekt Lommel (111)
2004-05-08 Niederburg bezoekt Lommel (077)
2004-03-21 Studieconcert neerpelt (10)
2004-03-06 Lenteconcert (073)
2004-03-06 Lenteconcert (003)
2004-02-22 Karnaval Lommel-Centrum (006)

Een jaar vol muziek & dans

Zoals elk jaar werd er ook dit jaar weer een heus feestje gebouwd om het oude jaar vaarwel te zeggen en het nieuwe jaar welkom te heten. Op vrijdag 31 december 2004 organiseerden Ivo en Stijn een spetterende nieuwjaarsparty. Eerst werd er een lekker stukje gegeten van het Breugeliaans buffet, dat voor ons gemaakt werd door traiteur Marc Slenders. Piet was DJ van dienst en wist de sfeer er in te brengen tot in de vroege uurtjes.

Op woensdag 8 december 2004 vond er een buitengewone algemene vergadering plaats. Op deze vergadering stond slechts één agendapunt. Omdat er een nieuwe wetgeving voor de vzw's van kracht gaat op 1januari 2005 moesten onze statuten worden aangepast. Deze nieuwe statuten werden voorgelezen, besproken en goedgekeurd. Ook werd de raad van beheer ontslagen uit haar functie en werd de nieuwe raad van bestuur aangenomen.

Om de twee jaar speelt onze harmonie een groots galaconcert. Dit concert vond plaats op vrijdag 3 december 2004 in CC De Adelberg te Lommel. Dit jaar besloten w e, om er een volledig Lommels concert van te maken
In het voorprogramma speelden een koper- en saxofoonensemble. Beide ensembles waren samengesteld met eigen leden.
Peter Brants had de leiding over het koperensemble, dat zich voor de gelegenheid Archaia noemde. Zij brachten ons enkele barok- en renaissance werken.


Kim Stevens had de leiding over het saxofoonensemble en speelden enkele bekende saxofoonmelodieën.
Na de pauze dirigeerde Karel Geboers het harmonieorkest. Zij speelden een zeer gevarieerd programma met als solist Kris de Bie op trompet. Het mag gezegd dat onze solist hier een buitengewone prestatie neerzette.
Kris werd geboren te Haacht op 22 december1976. Hij behaalde in het Lemmensinstituut te Leuven zijn Masterdiploma voor trompet bij Léon Pétré. Op jonge leeftijd is hij tevens laureaat van "Jong Tenuto" geweest. Momenteel is deze veelbelovende jonge solist verbonden aan de "Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht" en is hij een veel gevraagde musicus in het "Nationaal Orkest van België" en in de "Philharmonie van Antwerpen"
De presentatie van deze avond gebeurde door Marieke Timmermans.
Het publiek genoot volop van de ensembles en het harmonieorkest. Zij werden na afloop allen uitgenodigd in onze harmoniezaal voor een gezellig samenzijn. Hier werd hen nog een consumptie aangeboden en konden zo nog lang nagenieten van deze prachtige avond.

Ons jaarlijks Ceciliafeest was op zaterdag 20 november 2004. Met de hele groep,  majorettes, drummers en muzikanten trokken we op pad, voor een eerste cafébezoek bij de Seppenherberg.
Per uitzondering werden dit jaar de eretekens uitgereikt voor het middageten.
De eretekens werden uitgereikt door Louis Van Velthoven.
15 jaar lid van de majorettes:
Ilse Cox en Wendy Mannaerts.
10 jaar lid van de drumband:
Tom Dirickx en Stijn Van Broekhoven.
35 jaar lid van de drumband:
Marc Lambrechts.
15 jaar lid van de harmonie:
Ann Martens.
25 jaar lid van de harmonie:
Els Geyzen
50 jaar lid van de harmonie:
Fons Borrenberghs
60 jaar lid van de harmonie:
Thieu Michiels
We mochten dit jaar ook enkele nieuwe gezichten verwelkomen op hun eerste ceciliafeest.
Majorettes:
Saskia Moors, Melissa Moors, Steffie Dirckx.
Drumband:
Ruben Dillisen.
Harmonie:
Eddy De Clerck (trompet).
Aan de koffietafel ging Giel Stinckens, deken van Lommel, ons in het gebed voor. De stad Lommel werd vertegenwoordigd door burgemeester Louis Van Velthoven.
Na het middageten was er een muzikale rondgang door de centrumstraten met bezoek aan taverne Erasmus en discotheek Postiljon.
Ons avondfeest werd ook dit jaar verzorgd door traiteur "Het Oventje".
Tijdens dit avondfeest werd Eric Willekens gehuldigd omdat hij 25 jaar instructeur is van onze drumband. Passende geschenken werden overhandigd aan Eric en zijn vrouw Karin. Eric bedankte iedereen voor deze mooie jaren en haalde enkele van zijn mooiste momenten met de drumband aan. Hij drukte er nogmaals op dat goede resultaten alleen kunnen behaald worden met hard werken en de nodige inspanningen van iedereen.
Na deze huldiging kon het avondfeest pas goed van start met DJ "Megasound". Een feestje dat nog duurde tot in de vroege uurtjes.

Donderdag 11 november 2004 was er de herdenking van de wapenstilstand. Naar jaarlijkse gewoonte werden de oud-strijders, burgemeester en schepenen, alsook afvaardigingen van de brandweer, politie, civiele bescherming en de Lommelse jeugd, opgehaald aan het raadshuis en in stoet naar de dekanale kerk van Lommel-Centrum gebracht. Na de misviering werden er bloemen en kransen neergelegd aan het monument voor de gesneuvelde oorlogsslachtoffers. Dan ging het terug in stoet naar het raadshuis waar de genodigden een receptie werd aangeboden.
Voor het eerst zijn er geen Belgische oudstrijders van WOI meer in leven bij de herdenking van de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog. De laatste twee veteranen stierven het afgelopen jaar.

Lekker eten doet iedereen graag. Op zaterdag 16 oktober 2004 organiseerde onze harmonie dan ook haar vierde eetfestijn. Meer dan 200 mensen kwamen proeven van een lekkere spaghetti, lasagne, videe of een halve haan met frieten.

De Koninklijke Fanfare "De Eendracht" uit Hamont-Lo organiseerde samen met VLAMO-Limburg Regionale Bond Noord een Drum- en Slagwerkfestival.
Dit slagwerkfestival op zondag 10 oktober 2004 werd gespeeld in het Parochiaal Centrum te Hamont-Lo. Vier drumbands en één percussiegroep namen deel aan deze concertnamiddag.
Deze concerten zijn niet verbonden aan een wedstrijd. Elke muziekmaatschappij kan één of meerdere uitvoeringen laten beoordelen door professionele of zeer ervaren muzikanten, met als doel de kwaliteit van de uitvoeringen te verbeteren. Voor de kwaliteitsbevorderende begeleiding stonden Kris Opsteyn en Gerard Storms. Onze drumband speelde als laatste op zondagnamiddag en liet het werk "Percussion Fantasia" van J. Zinzen beoordelen.

 

Zondag 3 oktober 2004 trok onze drumband samen met onze vrienden van de St.-Jozefsgilde van L ommel-Kolonie naar het elfde Nationaal Koningschieten in Dilsen.
Voor deze organisatie tekenden de Koninklijke Schutterij St.-Martinus uit Dilsen en de schuttersbond "De Maasvallei". 
De drumband begeleide de St.-Jozefsgilde tijdens de optocht door de straten van Dilsen. Met 60 gildegroepen en schutterijen, samen zo'n 1500 deelnemers,  vormde zich een kleur- en muziekrijke stoet.
Vervolgens was het tijd voor de openingstoespraken, het Limburgs en Belgisch volkslied en kon het koningschieten van start gaan. Onder begeleiding van de drumband trokken de koningsparen naar de schietstand.
54 Koningen streden om de titel van Nationaal Koning. Uiteindelijk was het Patrick Coningx, van Sint-Sebastianus uit het Vlaams-Brabantse Waanrode, die de 35 kg zware houten koningsvogel, na 286 schoten,  wist af te schieten. Hij mag dan ook proberen om Europees koning te worden tijdens het Europees Koningschieten.

 

Onze jaarlijkse septemberfeesten zitten er weer op. Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 september waren er weer tal van activiteiten.
Op vrijdag was er onze traditionele kienavond. De spanning was bij de deelnemers met momenten te snijden, maar alleen zij met de beste kaarten en het meeste geluk mochten met de prijzen naar huis.
Zaterdag was er een verbroederingsconcert met de Koninklijke Muziekvereniging "De Ware Vrienden" uit Bommershoven. Elf jaar geleden waren wij in Bommershoven te gast, nu was het hun beurt voor een tegenbezoek.
Hun drumband opende het concert onder leiding van Jeroen Bellings.
De fanfare, onder leiding van Dirk Voets,  had een prachtig programma waar iedereen van kon genieten.
Na Bommershoven was het de beurt aan onze harmonie om dit verbroederingsconcert af te sluiten.
Op de vlooienmarkt, zondagnamiddag, kon iedereen weer bieden op oude en zeer oude goederen, op dingen waarvan niemand eigenlijk de bestaansreden kent, maar ook op originele en zeer mooie spullen. De aanwezigen hebben vast een mooie koopnamiddag gehad. Voor de nodige animo zorgde onze roeper van dienst Henri Michiels.
Onze drumband trok zondagmiddag over de braderie in de centrumstraten van Lommel, maar bracht eerst nog een serenade bij taverne Erasmus. Cindy en Ludo stoppen ermee en geven hun zaak over. Vele jaren waren zij sponsor en sympathisanten van onze vereniging, en dat verdiende wel een bloemetje.

 

Ons tirolerorkest speelde op woensdag 8 september 2004 voor de 80ste verjaardag van Mia Seresia.
Mia en Gilbert Seresia zijn de stichters en bezielers van het dienstencentrum St.-Oda in Overpelt. In St.-Oda worden mensen verzorgd met een zware mentale handicap.
Zij had dan ook alle bewoners van het dienstencentrum thuis uitgenodigd op haar tuinfeest.

De “Muziekhappening 2004” vond plaats op zondag 5 september 2004 . Het is een buitengebeuren, dat al voor de vierde keer werd georganiseerd, met als inhoud: het volgen van een route door de straten van Maaseik centrum gedurende ongeveer 45 minuten over een afstand van 2 km, met als apotheose een gezamenlijk optreden op de Markt te Maaseik.
10 Muziekmaatschappijen en 1 schutterij vertrokken om de 3 minuten wat resulteerde in een prachtige muzikale optocht. Met dit evenement willen de muziekkorpsen het belang en de charme van straatoptredens doen inzien.
Na aankomst, op het marktplein van Maaseik, speelden de 11 verenigingen samen enkele nummers die speciaal hiervoor werden ingestudeerd. Onder leiding van de Maaseikse dirigent Theo Paradis speelden zij: Metallica van Harm Evers, Elkerliek van Wim Laseroms en tot slot het Limburgs Volkslied van Hendrik Thyssen (arr. René Vanstreels).
Elk korps krijgt na afloop van de Muziekhappening een diploma van deelname en een herinnering. Een deskundig verslag wordt afgeleverd over de globale indruk van het deelnemende korps: muzikaliteit, voorkomen, stappen, enz.
De schutterij St. Joseph uit Buchten kreeg de prijs voor de beste tamboer. De prijs voor de beste miss majorette ging naar Stefanie Roselle van onze majorettes. De KF St. Dionysius uit Opoeteren kreeg de prijs voor de mooiste groep.
Na dit optreden was er een receptie voor alle muzikanten op het marktplein van Maaseik.
Ook de Maaseikse bakkers gaven het beste van zichzelf. Zij bakten een reuzenknapkoek, een Maaseikse specialiteit, van 3 meter. Meester-bakker Sven Schoofs had hiervoor meer dan 40 kilogram deeg nodig. Dit deeg ging in een met hout gestookte oven. Richard Jacobs was al voor het 24ste jaar stoker van dienst. Na een uurtje bakken werd de gastronomische lekkernij verdeeld onder het publiek.

 

Het is al meer dan 20 jaar een traditie dat de harmonie de jaarlijkse kermis opent met het opluisteren van de eucharistieviering op de vooravond van kermiszondag. Dat deed ze ook dit jaar weer en wel op zaterdag 21 augustus 2004. Om 18.15 uur opende de harmonie met een kort concert om nadien de eucharistieviering van 18.30 uur verder op te luisteren met mooie religieuze muziek. Na de misviering was er een muzikale rondgang, samen met majorettes en drumband,  door de centrumstraten van Lommel om alzo de kermis feestelijk te openen.
Op kermismaandag was het weer barbecuetijd. Vele hongerigen schoven aan voor een lekker stukje vlees met aangepast groentebuffet. Deze barbecue werd verzorgd door traiteur "Den Blekke Pot" uit Balen. Voor de muzikale noot zorgde "Colin".
Kermiswoensdag is traditioneel fietsdag. Met enkele sportievelingen reden we dit jaar over Achel naar het natuurgebied De Malpie in Nederland.

 

Jan Schoofs van de St.-Jozefsgilde van Lommel-Kolonie werd op zaterdag 19 juni 2004 gehuldigd als keizer.
Jan was reeds twee opeenvolgende jaren koning geweest en mocht dan ook het eerste schot afvuren als aftredende koning op hun jaarlijks koningschieten. Het was een zeer spannende wedstrijd omdat Jan nu kans maakte om voor de derde keer koning te schieten. 96 Kogels werden afgevuurd op de gehard houten koningsvogel maar niets mocht baten. Alle geluk van de wereld leek dan ook aan Jan's zijde te staan wanneer de vogel door zijn schot, nr. 97, eindelijk haar val maakte. Hiermee behaalde hij volgens de aloude gildentradities de zelden behaalde titel van koning-keizer.
Jan heeft zich letterlijk in de Lommelse geschiedenis geschoten. Sinds de oprichting van de eerste Lommelse schuttersgilde in 1269 zijn er nog maar twee keizers geweest.
Na 40 jaar trouw lidmaatschap en 18 jaar voorzitterschap waarvan reeds 2 als koning was hij erg ontroerd. Op de vraag van hoe hij zich nu voelde antwoordde hij: ”Ik kan het nog steeds niet geloven dat ik dit mag meemaken. Een kinderdroom is in vervulling gegaan.”
Enkele leden van onze drumband waren aanwezig op deze receptie en speelden er enkele marsen.

 

Onze sportievelingen konden zich weer eens volop uitleven. Op vrijdag 18 juni 2004 speelden zij voor de tweede maal een voetbalmatch op het tornooi van de Lanciers. Tegenspelers waren de mensen van de stokerijstraat uit de buurt van Hilda Jansen. De jongens van de drumband, harmonie en enkele sympathisanten gaven het beste van zichzelf, maar verloren toch de wedstrijd met 5-7.

 

Eddy Declerck en Annie Covemaekers zijn 25 jaar getrouwd. Op zaterdag 12 juni 2004 was er een gezellig feestje voor het zilveren paar in het lokaal van fanfare Dommelgalm in Neerpelt. Enkele leden van onze harmonie, samen met leden van Dommelgalm Neerpelt, speelden er een verrassingsserenade. De Declercks zijn een muzikale familie, Eddy (trompet), Annie (slagwerk) en zoon Serge (hoorn) spelen allen bij Dommelgalm. Vader en zoon spelen ook nog eens bij onze harmonie. Mogen wij hen nog vele gelukkige jaren wensen.

 

Op zondag 6 juni 2004  trok er een historische kinderstoet door de straten van Lommel-Centrum om het 125 jarig bestaan van de Boudewijnschool te vieren (1879-2004). Elke klas van de school nam deel en de 485 kinderen charmeerden de Lommelaars met levendige tafereeltjes uit het vroegere schoolleven. "Dit eenvoudige idee kostte iedereen uiteindelijk veel energie en maanden van opzoekingswerk. Gelukkig kregen we veel steun van museum Kempenland" zei directeur Jos Sleven. Onze harmonie mocht deze prachtige stoet openen.

 

Onze vrienden uit Niederburg waren op zaterdag 8 en zondag 9 mei 2004 weer bij ons te gast. Met 2 bussen en 78 personen (dat is meer dan 10 % van de bevolking van Niederburg) kwamen zij zaterdag in de late voormiddag aan.
Nadat de kamers waren verdeeld en er een stukje was gegeten, trok een gedeelte naar het voetbalveld van de Lanciers en een ander deel maakte een toeristische rondrit door Lommel met het toeristentreintje Tschu-Tschu. De voetbalvereniging Blauw-Weiss Niederburg speelde er een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Lanciers. De overwinning van deze sportieve middag ging naar de Lanciers. Zij wonnen de wedstrijd met 2-0. Na de wedstrijd werden er al afspraken gemaakt voor een terugwedstrijd in Niederburg.
De hoofdreden waarom de Niederburgers hier te gast waren, was het inhuldigen van een verbroederingsgedenkteken. In 2002 plaatsten wij samen met hen een verbroederingsgedenkteken in Niederburg om onze vriendschap te bekrachtigen die precies 30jaar geleden was ontstaan. Deze keer was het hun beurt om de nu al 32-jarige vriendschap kracht bij te zetten.
Van aan onze harmoniezaal trokken majorettes, drumband, harmonie, fanfare Rot-weiss en de St.-Jozefsgilde  in stoet naar het raadshuis, waar de burgemeester van Niederburg, Hubertus Jacoby, samen met de schepen van cultuur van de stad Lommel, Jan Swinnen,  en andere prominenten werden afgehaald om het verbroederingsgedenkteken te onthullen aan onze harmoniezaal.
Schepen van cultuur Jan Swinnen en burgemeester Hubertus Jacoby namen de gemeentevlaggen van het verbroederingsgedenkteken en hingen deze aan de vlaggenmasten, waarna beiden een korte toespraak gaven.
Bij deze gelegenheid werden er ook enkele medailles uitgereikt door het CISM (Confédération Internationale des Sociétés Musicales) aan mensen die al die jaren hebben bijgedragen tot het onderhouden van deze vriendschapsband. Henri Michiels en Paul Menzel kregen een medaille omdat zij de grondleggers waren van het eerste uur. Marcel Torfs en Toni König kregen de medailles omdat zij de eerste orkestleiders waren.

vlnr Gerard Van de Weyer, Gedecoreerden: Marcel Torfs, Toni König, Paul Menzel, Henri Michiels
De vriendschap zit veel dieper dan officiële bezoekjes, ook bij privé-gebeurtenissen is er contact.
Na deze huldiging kon de verbroedering pas echt beginnen op muziek van de Edelweisskapel uit Kaulille.
Zondagmorgen na het gezamenlijk ontbijt, was er het frühshoppen dat werd gespeeld door het orkest van fanfare Rot-Weiss onder leiding van Anton König.
Na een heerlijk middagmaal en het nodige napraten reden zij omstreeks 16 uur terug naar Duitsland.
Voor wie meer wil te weten komen over Niederburg kan altijd eens een bezoek brengen aan hun zeer verzorgde website. http://www.niederburg.de/

 

Op 1 mei 2004 traden 10 nieuwe landen toe tot de Europese Unie. Europa telt nu 25 landen. Een unieke gebeurtenis, daarom bracht het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt - als eerste Europese organisatie - alle leden samen in een culturele activiteit op wereldniveau. Drie dagen lang, van 30 april tot 2 mei, waren er optredens van maar liefst 86 koren, goed voor 3629 deelnemers. Al deze koren namen deel aan de juryconcerten. Na deze concerten trokken de deelnemende koren van die wedstrijddag in een feestelijke parade  naar sporthal Dommelhof voor hun proclamatie. Onze harmonie mocht op zaterdag 1 mei samen met fanfare "Dommelgalm", als één gezamenlijke groep, deze optocht begeleiden.

Het is bij de drumband een jaarlijkse traditie (die soms wel eens iets langer duurt dan een jaar ;-) om samen eens ergens lekker te gaan eten. Op zaterdag 24 april 2004 trokken we daarom naar restaurant Calypso. Iedereen zocht voor zichzelf het beste van de kaart en liet het zich smaken. Na het eten was het tijd voor een afsluitertje in taverne Erasmus.

Zaterdag 24 april 2004 werd onze dirigent Karel Geboers 50 jaar. Met enkele muzikanten bezorgden we hem een verjaardags-serenade. Totaal onverwacht verrasten we hem terwijl hij aan het werk was in hun shoe-discount op de Singel. Mogen we hem hiermee dan ook een heel gelukkige verjaardag wensen.

Het initiatief "Marsmuziek mag ook gezien worden" kende vanuit de 3 verenigingen maar een matig succes. Daarom werd besloten dit project voorlopig even stil te leggen.

 

Op zaterdag 27 maart 2004 was er het 33ste lenteconcert van de K.F. Dommelgalm. Dit concert ging door in schouwburg Dommelhof te Neerpelt. De K.F. Dommelgalm uit Neerpelt opende dit concert onder leiding van Marc Vanhengel. Onze harmonie mocht als gastorkest het concert afsluiten. Het geheel werd bijzonder origineel aan mekaar gepraat door Mieke Vanhengel. Na het concert was er nog een gezellig samenzijn in het lokaal van de fanfare van Neerpelt.

Het strijkorkest "Falta de Tiempo" uit Neerpelt organiseerde samen met VLAMO-Limburg Regionale Bond Noord een Hafabra studieconcert. Voor "Falta de Tiempo" was het de eerste keer dat zij een studieconcert organiseerden. Het mag gezegd worden dat dit een voorbeeld was van een prachtige organisatie.
Dit studieconcert op zaterdag en zondag 20 en 21 maart 2004 werd gespeeld in de sporthal "Dommelhof" in Neerpelt. Verspreid over 2 dagen concerteerden 12 muziekgezelschappen. Zowel percussiebands, fanfares, harmonies als accordeonensembles maakten hun opwachting.
Deze concerten zijn niet verbonden aan een wedstrijd. Elke muziekmaatschappij kan één of meerdere uitvoeringen laten beoordelen door professionele of zeer ervaren muzikanten, met als doel de kwaliteit van de uitvoeringen te verbeteren. Voor de kwaliteitsbevorderende begeleiding stonden deze 2 dagen Johan Mertens en Leon Vanheel. Onze harmonie speelde als laatste op zondagavond en liet het werk "Serenade" van Derek Bourgeois beoordelen.

Dominique Fonteyn en Katrien Brusselaers mochten deelnemen aan het Provinciaal Kampioenschap voor Solisten en Ensembles Houtblazers, Koperblazers en Concertslagwerk. Dit kampioenschap ging door op 13 en 14 maart 2004 in de vrije basisschool van As. De organisatie was in handen van VLAMO-Limburg en Koninklijke Fanfare "De Juliusvrienden" uit As.
Dominique speelde zaterdag en trad aan in eerste afdeling op trombone met het stuk "Waltz in A Minor" van Edvard Grieg en behaalde 80 %. Juryleden waren Argo Penné, Jan De Sadeleir en Laurens Hendrikx.
Zondags was het Katrien haar beurt. Zij bracht op dwarsfluit "Soir dans les Montagnes" van Eugène Bozza en behaalde 81 %. Haar juryleden waren Nico Neyens, Michel Vanderhoven en Jan Hendriks.
Begeleidingspianist voor beide dagen was Frans Vanbekbergen.
Een dikke proficiat voor onze deelnemers.

 

Ons 10de lenteconcert  in OC "De Kom" te Lommel-Kolonie ging door op zaterdag 6 maart 2004. Speciaal voor dit tiende concert had onze harmonie een concert voorbereid met als thema marsmuziek. In première speelde ze de "Niederburger Mars", die geschreven werd door iemand uit onze rangen, nl. Marc Vandenberk. Hij schreef deze mars om onze vriendschap met de mensen van Niederburg een extra muzikale ruggesteun te geven. Dirigent was Karel Geboers.
Ook onze majorettes brachten enkele mooie uitvoeringen. Hun shows waren gebaseerd op thema's uit de film "The Lion King". Gekleed en geschminkt als leeuwenwelpjes, zagen ze er prachtig uit. Ilse Cox en Stefanie Roselle waren hun instructrices.
Enkele leerlingen bij de drumband, hoofdzakelijk leden van de St.-Jozefsgilde, speelden voor de eerste keer voor publiek. Zij brachten voor ons "De Modelmars". 
De drumband beëindigde dit lenteconcert. Ook zij hadden een première met het stuk "Percussion Fantasia" Van J. Zinsen. De dumband stond onder leiding van Eric Willekens.
Dit lenteconcert werd georganiseerd door de St.-Jozefsgilde in samenwerking met onze harmonie.

Henri Willekens was de 30ste, de 41ste en nu de 52ste prins carnaval. Hij mag zich dus keizer noemen. Tijdens carnaval 2004 werd hij bijgestaan door jeugdprins Jeroen. Voor de carnavalsstoet op zondag 22 februari 2004 waren alvast een massa kijklustigen komen opdagen ondanks het koude weer. Ook onze harmonie was weer van de partij en mocht de stoet openen. De majorettes voorop verkleed als cowgirl, gevolgd door drumband en harmonie die verkleed gingen als Mexicaan.
's Maandags trok onze drumband nog naar Lutlommel. Hier trok de stoet samen met jeugdprins en prinses Wim I en Gitte I.

Enkele van onze muzikanten namen deel aan de Selectiewedstrijd voor Solisten en Ensembles Houtblazers, Koperblazers en Concertslagwerk op zondag 8 februari 2004. Deze wedstrijd ging door in de basisschool Roosburg te Zichen-Zussen-Bolder.
Dominique Fonteyn nam er deel in eerste afdeling. Hij speelde op trombone "Waltz in A Minor" van Edvard Grieg en behaalde 82 %.
In superieure afdeling speelde Kim Stevens en Katrien Brusselaers. Kim speelde op sax alt "Le Lièvre et la Tortue" van Pierre Max Dubois en behaalde 77 %. Katrien speelde op dwarsfluit "Soir dans les Montagnes" van Eugène Bozza en behaalde 85,5 %.
De juryleden op deze wedstrijd waren Marc Prils en Matty Cilissen. De begeleidingspianist was Frans Vanbekbergen.
Het reglement bepaalt dat de solisten met 80 % en meer mogen deelnemen aan het provinciaal tornooi.
Organisator van deze selectiewedstrijd was VLAMO-Limburg in samenwerking met het harmonieorkest "De Volksgalm" uit Zichen.
Een dikke proficiat voor al onze deelnemers.

Majorettes Stefanie Roselle, Ilse Cox, Marijke Schepers, Sara Aerts, Nicole Van Driel en Dymphie Lambrechts namen deel aan een vormingsdag "Twirling". Deze ging door op zondag 8 februari 2004 in de sporthal van de PROVIL te Lommel. Organisator van deze dag was VLAMO-Limburg in samenwerking met de Zonnebloempjes van Lommel-Kerkhoven (Gelderhorst).

Het Tirolerorkest van onze harmonie zorgde al de zeventiende keer voor de muzikale noot op de prinsenverkiezing van Sint-Oda in Overpelt. Deze verkiezing vond plaats op woensdag 28 januari 2004. Als prinsenpaar voor het personeel werd Peter Heylen en Linda Desair - opvoeders en in het echte leven ook een paar - verkozen. Voor de gasten werd dit Jean-Paul De Winne en Claudine Vanderheyden.

Dinsdag 27 januari 2004 kwamen de mensen van VLAMO-Limburg op werkbezoek bij de drumband. De bedoeling was om eens een keer te komen kijken hoe wij er voor staan, hoe wij repeteren, hoeveel leden we nog hebben enz.., zodat zij een inventaris kunnen opmaken van het potentieel aan drumbands dat er nog is in Limburg. Verder hadden zij vragen hoe wij de drumband in de toekomst zien, wat onze interesses zijn ivm. wedstrijden, drumfestivals, play-in's enz.
VLAMO is de nieuwe overkoepelende organisatie van alle muziekverenigingen van Vlaanderen. Zij vervangen de vroegere muziekfederatie, fedekam en alle andere bonden die er bestonden.
http://www.vlamo.be

Terwijl buiten de regen met bakken uit de lucht viel, ging de eerste repetitie in het kader van "Marsmuziek mag ook gezien worden" van start op maandag 19 januari 2004. Met dit initiatief van Rob Blauw is het de bedoeling om samen met leden van St. Eligius en De Heidegalm terug een volwaardige harmonie op straat te krijgen. De repetitie stond onder leiding van Karel Geboers. In een harmonie is het belangrijk dat de muzikanten plezier beleven aan het muziek maken, maar is het misschien nog belangrijker dat de muziek tot bij de mensen geraakt. Daarom wensen we dit initiatief alle succes toe.

 

Bij de opening van de algemene vergadering op vrijdag 9 januari 2004 wenste de voorzitter iedereen een gelukkig nieuwjaar. Hij deed meteen een oproep om zo veel als mogelijk aanwezig te zijn op activiteiten en repetities.
Leon Jeurissen, Jan Loenders en Thieu Michiels werden voorgedragen als erebestuurslid.
Een voorstel om de statuten te wijzigen zodat voortaan de bestuursleden voor onbepaalde duur worden aangesteld werd aangenomen. Ook werden de leden van de vernieuwde beheerraad voorgesteld.
Onze website werd nog eens in de verf gezet en iedereen werd gevraagd zijn e-mailadres door te geven zodat de communicatie in de toekomst nog beter kan verlopen.
Onze ex-penningmeester las het kasverslag voor, dat met een positief resultaat kon worden afgerond. Daarna werd de begroting voor volgend werkjaar opgesteld.
Er was een kort overzicht van de repetities, activiteiten en aanwezigheden van het voorbije jaar en de voorlopige kalender van dit jaar werd uitgedeeld. Eén van de grote activiteiten van dit jaar zal waarschijnlijk het bezoek van onze Duitse vrienden uit Niederburg zijn. Niet alleen de fanfare wordt verwacht maar ook vertegenwoordigers van de andere verenigingen van het dorp zoals o.a. de brandweer, voetbal, enz...
Rob Blauw gaf meer uitleg over een nieuw project  "Marsmuziek mag ook gezien worden". Het is hier de bedoeling om samen met muzikanten van Heidegalm Kerhoven en St. Eligius Werkplaatsen meer muziek op straat te brengen.
De vergadering werd besloten met een rondvraag.

bottom of page