top of page

2003

Gerard
van de Weyer 
20 jaar voorzitter

Ook dit jaar was er een spetterende oudejaarsparty op 31 december 2003. In een mooi versierde zaal van aangepaste verlichting voorzien, kon men genieten van een lekker buffet. Na het eten mocht iedereen zich in het zweet dansen naar het nieuwe jaar. DJ van dienst was Piet Kuppens en voor de gehele organisatie tekenden Stijn Van Broekhoven en Ivo Martens. 

Zestig jongeren uit dertig verschillende muziekverenigingen hebben deelgenomen aan het driedaags provinciaal jeugdmuziekkamp dat dit jaar, van 28 tot 30 december 2003,  voor het eerst door Vlamo-Limburg werd georganiseerd in het casino van Beringen-Koersel. Ook onze jonge trombonist Dominique Fonteyn nam hieraan deel en mocht zelfs een solopartij spelen. "Gespreid over drie dagen hebben deze muzikanten samen 18 uur gerepeteerd," legt Paul Claes uit. "Op de slotavond hebben ze als kroon op het werk acht nummers gespeeld onder leiding van de dirigenten Frank Boonen, Johan Mertens en Alex Steurs. Voorafgaand aan dit concert had traditioneel de provinciale play-in plaats met 140 deelnemers uit 27 verenigingen. Na zes uren repetitie bracht deze groep zes nummers onder leiding van de dirigenten Cathy Penné en Wilfried Theunissen."

Al jaren speelt onze harmonie, traditioneel, een kerstconcert in de dekanale kerk van Lommel Centrum. Dit kerstconcert op zaterdag 20 december 2003 werd uitgevoerd in samenwerking met kinder- en jeugdkoor "The Spring" van Heide-Heuvel o.l.v. Anja Van Engeland. Zij zongen het eerste gedeelte van het kerstconcert. Daarna werd een passend kerstverhaal voorgelezen door Hanne Brusselaers. De harmonie speelde een prachtig concert voor een volle kerk. Gastsoliste tijdens het concert was Cathy Beuten op klarinet. Zij studeerde aan het Lemmensinstituut te Leuven en speelt momenteel, net als onze dirigent Karel Geboers, in de muziekkapel van de Belgische Luchtmacht. Het geheel werd gepresenteerd door Marieke Timmermans. Na het concert werd er een glühwein of een warme choco aangeboden in het lokaal van de harmonie.

Van lekker eten zijn onze leden zeker niet vies. Op zaterdag 29 november 2003 organiseerde de harmonie  voor de derde maal een eetfestijn. Meer dan 200 mensen kwamen genieten van een lekkere maaltijd.

Ons jaarlijks Ceciliafeest was op zaterdag 15 november 2003. Met ongeveer 50 majorettes, drummers en muzikanten trokken we op pad, voor een eerste cafébezoek bij de Seppenherberg.
's Middags aan de koffietafel ging Giel Stinckens, deken van Lommel, ons in het gebed voor. De stad Lommel werd vertegenwoordigd door Jan Swinnen en burgemeester Louis Van Velthoven.


Er werden ook dit jaar weer eretekens uitgereikt:
5 jaar lid van de majorettes:
Silke Fonteyn, Marijke Schepers.
10 jaar lid van de majorettes:
Stefanie Rosselle.
5 jaar lid van de drumband:
Werner De Jong.
10 jaar lid van de drumband:
Roger Boons.
50 jaar lid van de harmonie:
Theo Geebelen (30 jaar muzikant bij onze harmonie).
Jacky Van Meensel (35 jaar muzikant bij onze harmonie).
15 jaar bestuurslid:
Henri Weckx.
35 jaar bestuurslid:
Leon Jeurissen.

Gehuldigde leden Cecilia 2003

We mochten dit jaar ook enkele nieuwe gezichten verwelkomen op hun eerste ceciliafeest.
Majorettes:
Nicole Van Driel.
Drumband:
Jacky Bloemen, Sonja Emmers, Wendy Gerritsen.
Harmonie:
Cecille De Veirman (saxofoon), Yoline Peeten (hobo).


Na het middageten was er een muzikale rondgang door de centrumstraten met bezoek aan taverne Erasmus en discotheek Postiljon.
Ons avondfeest werd ook dit jaar verzorgd door traiteur "Het Oventje".
Tijdens dit avondfeest werd Gerard Van De Weyer gehuldigd omdat hij 20 jaar voorzitter is van onze harmonie. Passende geschenken werden overhandigd door onze 2 jongste leden. Gerard citeerde enkele woorden van Steve Stevaert (sp.a-voorzitter) die de mensen opriep om terug naar de kerk te gaan om daar een gemeenschap te vinden die hecht is en uit vriendschap bestaat. Gerard zei dat deze waarden niet alleen in de kerk zijn terug te vinden maar ook bij onze harmonie.
 

Wie was Sint-Cecilia.

Van de heilige Cecilia weten we niet veel, welke historische figuur aan de grondslag ligt van een van de meest vereerde heiligen van deze tijd is niet met zekerheid geweten. Rond het jaar 200 is zij te Rome geboren. Volgens de legende stamt ze uit een aanzienlijk geslacht van Cecillianen, een vooraanstaande christelijke familie. Deze valt ten tijde van keizer Alexander Severus (230). Cecilia had de gelofte van maagdelijkheid afgelegd. Reeds als kind had zij zich met Jezus verloofd.

Een jonge man, Valerianus genaamd, hoopte met vertrouwen op de toestemming van haar ouders, haar te mogen huwen. Alles was voor de bruiloft gereed maar onder de klanken van de muziekinstrumenten zong de maagd Cecilia in haar hart een zang voor de Heer alleen. Tijdens de huwelijksnacht vertelde zij haar man Valerianus dat zij de gelofte van kuisheid had beloofd. Zij werd beschermd door een engel van God en niemand mocht haar aanraken (lees: zou ontmaagden tegen haar eed van kuisheid in). Zou dit wel gebeuren dan zou de toorn van de hemel op deze persoon neerdalen (vermoorden). Toen haar man vroeg om de engel te mogen zien antwoordde zij dat dit mocht als hij zich door bisschoppaus Urbanus zou laten dopen. Valerianus deed dit en toen hij weer thuis kwam zou een engel verschenen zijn die man en vrouw overdekte met rozen en lelies. Hierop werd hij een van de ijverigste christenen en bekeerde zijn broer Tiburtius. 

Beide broers verzorgden de christenen die bezweken waren aan de vervolging en werden bekend om hun aalmoezen die ze royaal uitdeelden.. Op bevel van de prefect Turicius Almachius werden ze ter dood veroordeeld. Zijn officier die het vonnis moest uitvoeren werd door de broers bekeerd en uiteindelijk samen met hen onthoofd. Hun overblijfselen werden begraven in een tombe in de woonst van Cecilia die later werd gevangen genomen. Voor ze gevangen werd genomen, kon ze nog regelen dat haar huis een plaats voor devotie zou blijven voor de Roomse kerk. Na mislukte pogingen om haar te verstikken werd ze in haar huis in kokend water gezet om zo te sterven. Maar het kokend water deerde de vrouw niet. Daarop werd zij veroordeeld tot de dood door het zwaard. 
Tot drie maal toe moest de beul toeslaan. Zwaar gewond lag de jonge vrouw nog drie dagen in haar huis. In deze drie dagen liet zij heel haar bezit na aan de dienaren en de armen van de stad. Ten slotte stierf zij op 22 november 230 aan haar verwondingen. Paus Urbanus liet haar begraven in de catacomben van Callistus.
Zij wordt verheerlijkt als een volmaakt voorbeeld van een christelijke vrouw die uit liefde tot Christus maagd bleef en als martelares gestorven is. In 1599 werd haar graf geopend en men vond haar lichaam nog ongeschonden.

De historiciteit van het leven van deze maagd-martelares lijkt ver te zoeken. Het enige zekere is dat in de tweede-derde eeuw een persoon heeft geleefd die gestalte gaf aan deze maagd-martelares.

Vanaf de 14 de en vooral late 15 de eeuw begint men Sint-Cecilia plots - op basis van een verkeerde interpretatie van teksten, per vergissing dus – te associëren met kerkmuziek. De best bekende afbeelding van haar is het schilderij van Rafaël waarop ze aan een orgel een schare engelen op muziek trakteert. Op de grond liggen wereldse muziekinstrumenten. Van toen af begon haar patronaatschap over muziekverenigingen. Bij de oprichting van de Muziekacademie van Rome in 1584 werd zij tot patrones gekroond van het instituut, wat haar associatie met (kerkelijke) muziek definitief zou inluiden. Of zij muzikaal was weten wij niet, ook niet of zij een of ander instrument bespeelde, maar een poëtische zin uit het breviergebed heeft aanleiding gegeven tot dit vermoeden. Veel muziekverenigingen dragen haar naam.

Patrones van: kerkmuziek, muzikanten, zangers, instrumentenmakers, orgelbouwers, dichters
Sint-Cecilia wordt jaarlijks gevierd op 22 november.
 

Dinsdag 11 november 2003 was er de herdenking van de wapenstilstand. Naar jaarlijkse gewoonte werden de oud-strijders en burgerlijke vertegenwoordigers opgehaald aan het raadshuis en in stoet naar de dekanale kerk van Lommel-Centrum gebracht. Na de misviering was er een kransneerlegging aan het monument voor de gesneuvelde oorlogsslachtoffers. Dan ging het terug in stoet naar het raadshuis waar de genodigden een receptie werd aangeboden.

Maandag 20 oktober 2003 overleed Wim Stinckens op 80 jarige leeftijd (1923-2003). Wim was 28 jaar (1958-1986) dirigent van onze harmonie. Verder was hij nog ere-directeur NIKO-Academie van muziek en woord; ere-leraar Koninklijk Atheneum Overpelt-Lommel; ere-dirigent - Koninklijke Fanfare «Dommelgalm» Neerpelt - Koninklijke Harmonie «Hoop in de Toekomst» Lommel - Sint Barbaragilde Balen. De begrafenis in de parochiekerk van Neerpelt-Centrum werd opgeluisterd door korpsen waar Wim dirigent was; nl. fanfare "De Dommelgalm" uit Neerpelt en onze harmonie.
 

De jaarlijkse plechtigheid voor de gesneuvelde Poolse soldaten tijdens WO II vond dit jaar plaats op zondag 19 oktober 2003. Koninklijke fanfare "De Heidegalm" stond in voor het opluisteren van deze plechtigheid. Hiervoor hadden ze echter steun gevraagd aan bevriende korpsen. Zo speelden er muzikanten en drummers mee van KH "Hoop in de Toekomst" Lommel, KF "St.-Eligius" Lommel-Werkplaatsen en zelfs van KF "De Dommelgalm" uit Neerpelt.
 

Zaterdag 18 oktober 2003 organiseerde de koninklijke fanfare "De Heidegalm" uit Lommel-Kerkhoven een herfstconcert. Onze harmonie speelde er een erg gesmaakt concert voor een bomvolle zaal. Ook onze drumband gaf er een prachtig concert. Na een korte pauze sloot KF "De Heidegalm" dit concert af. "De Heidegalm" stond onder leiding van Yolanda Geboers-Korthoudt.

Zondag 5 oktober 2003 was er het nationaal koningschieten te Meldert. Onze drumband trok er samen met onze vrienden van de St.-Jozefsgilde naartoe. In de voormiddag was er een prachtige optocht met 1200 schutters, 68 koningen en koninginnen, 13 trommelkorpsen en 2 muziekmaatschappijen. In de namiddag gaf onze drumband geregeld een klein optreden. Er werd hen een prijs overhandigd voor de grootste groep en een ereprijs van verdienste. Marcel Vanderheyden van de organiserende St.-Willebrordusgilde uit Meldert (Lummen) werd uiteindelijk na lottrekking nationaal schutterskoning.

De septemberfeesten van 19, 20 en 21 september 2003 gingen door onder een stralende zon en een temperatuur om u tegen te zeggen. Tijdens het kienen vrijdagavond deden alle deelnemers hun best om met de mooiste prijzen te gaan lopen. Zaterdag was het aan de muzikanten om het beste van zichzelf te geven. Onze harmonie speelde een puik concert alsook harmonie "De Toekomst" uit Balen. Zondag trokken onze drummers en majorettes (voor de gelegenheid omgevormd tot een grote drumband) over de braderie. Ondertussen was ook de jaarlijkse vlooienmarkt van start gegaan en kon iedereen zijn bod doen op de mooiste spullen.

Zondag 7 september 2003 nam onze harmonie deel aan de muziekhappening te Maaseik. Voor de derde maal trokken 12 muziekmaatschappijen door de centrumstraten van Maaseik. De bedoeling van dit evenement is de muziekmaatschappijen terug op straat te brengen. Dat dit concept zeer gesmaakt is blijkt uit de duizenden toeschouwers langs de straten. Deze keer werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het vernieuwde marktplein van Maaseik in te huldigen. Met een totaal vernieuwd marktplein, een gerestaureerd monument van de gebroeders Van Eyck en de 95 linden die hersteld zijn van hun ziekte hebben we het mooiste marktplein van Vlaanderen, aldus burgemeester Creemers. Alle muziekkorpsen (+/- 700 muzikanten) verzamelden na hun optocht op de markt van Maaseik waar zij gezamenlijk twee, speciaal ingestudeerde, marsen en het Limburgs Volkslied speelden onder leiding van dirigent Theo Paradis.

Vrijdag 5 september 2003 trouwde Jacky Bloemen met Sonja Emmers. Jacky en Sonja zijn beide lid van de drumband. Op hun drinkfeest speelde de drumband een kleine serenade en geschenken werden overhandigd.
We wensen het kersverse stel veel geluk in hun verdere leven.

Op zaterdag 23 augustus 2003 speelde onze harmonie de eucharistieviering met Lommel kermis, wat een jaarlijkse traditie is. Na de mis trok een voltallige harmonie samen met drummers en majorettes door de centrumstraten om de kermis te openen, gevolgd door een gezellig samenzijn in ons lokaal.
's Maandags was het dan tijd voor onze jaarlijkse barbecue.
Woensdag stonden al vroeg in de morgen 9 fietsers klaar voor onze 18e fietstocht. De fietstocht ging deze keer richting Oostham.

Ieder land heeft een wapenschild.
Ieder provincie ook.
Ieder familie dikwijls.
Waarom dan niet een wapenschild voor de lang bestaande harmonie van Lommel.

Het ontwerpen en uitvoeren van zo een schild hoort thuis in wat men noemt heraldiek (wapenkunde).
Eerst bedenken we welke uitbeeldingen er zullen op voorkomen, toegestane kleuren, schilddragers (leeuwen), enz.

Vlaamse Leeuw (goud met rode tong) ( links).
Limburgse Leeuw (zilver met rode tong) ( rechts).
Harnas : edele ridders - zijn dappere toegewijde mensen (bestuur en muzikanten).
De geloofsovertuiging (kruis) draagt de krijger hoog in zijn harnas.
Schildverdeling met Lommelse kleuren - geel - blauw;
Links : Harp (van koning David) danst door de straten;
Rechts : Begin met fanfare - daarna harmonie - met later een indrukwekkend trommelkorps en majorettenkorps.
In de opengeplooide wimpel;
Links : Koninklijke Harmonie Lommel;
Midden : Hoop in de Toekomst;
Rechts : Stichting 1901 (Ferdinand Theuwissen) en 100 jarig bestaan 2001.


Dit wapenschild werd voor ons ontworpen door Paul Theuwissen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wapenschild Harmonie 2003

Het moet niet altijd muziek zijn, ook sportief komt onze vereniging af en toe in actie. Op vrijdag 20 juni 2003 speelden de jongens van onze drumband en harmonie, aangevuld met enkele sympathisanten, een voetbalmatch op het tornooi van de Lansiers. Ondanks alle sportieve inspanningen moesten zij toch een verlies van 10-0 incasseren. Toch laten zij de moed niet zakken en er werden alvast afspraken gemaakt voor een volgende keer.

Zaterdag 24 mei 2003 trouwde Erwin Van de Weyer, lid van onze drumband en slagwerker bij de harmonie, met Gudrun Molenberghs. Na de huwelijksplechtigheid  speelde de drumband een serenade aan het raadshuis. Ook op het avondfeest in onze harmoniezaal kregen ze een muzikale verrassing van de drumband. Geschenken werden overhandigd en er werd nog gefeest tot in de late uurtjes.
We wensen het kersverse stel veel geluk in hun verdere leven.

Trouw Erwin Van de Weyer & Gudrun Molenberghs 24-5-2003

In Neerpelt werd het 51 ste Europees Muziekfestival voor de Jeugd gehouden. Dit driedaags festival was voorbehouden aan instrumentale en gemengde ensembles. 2500 Jongeren van 67 instrumentale ensembles en orkesten uit 16 landen werden er verwelkomd. Naast de optredens voor de internationale jury, kregen de deelnemers ook de kans om samen te musiceren tijdens workshops. Een wedstrijddag wordt steevast afgesloten met een feestelijke parade door de centrumstraten van Neerpelt. Onze harmonie nam samen met fanfare "De Dommelgalm" uit Neerpelt, als één gezamelijke groep, deel op zondag 4 mei 2003 deel aan de laatste parade van het festival.

 Tijdens de festiviteiten van Lutlommel VV, verzorgde onze tirolerkapel op zondag 4 mei het frühshoppen in de feesttent.

Het succes van de Week van de Amateurkunsten in Vlaanderen blijft groeien. Dit tiendaags gebeuren is in Lommel uitgegroeid tot een echte publiekstrekker waaraan vele amateurkunstenaars en verenigingen deelnemen. Meer dan 30 verenigingen en 100 individuele kunstenaars laten u tijdens deze week kennismaken met hun artistieke vaardigheden. In dit kader speelde onze harmonie op zaterdag 26 april 2003 een dubbelconcert in onze harmoniezaal. Koninklijke Fanfare "De Heidegalm" uit Lommel-Kerkhoven opende dit dubbelconcert. De fanfare stond onder leiding van Yolanda Geboers-Korthoudt. Na de pauze speelde onze harmonie haar programma onder leiding van Karel Geboers. Een bomvolle harmoniezaal kon genieten van gekende melodieën, filmmuziek en solistisch werk.

Reeds jaren organiseert de stad Lommel de actie "Wervelwind". Deze actie die telkens in het voorjaar wordt georganiseerd, heeft tot doel een mooiere en zuivere woon- en leefomgeving. Samen met vrijwilligers en verenigingen wordt het stadspersoneel ingezet voor het extra ruimen van zwerfvuil, onderhoud van plantsoenen, grasperken, enz. Onze harmonie nam op vrijdag 25 april 2003 de omgeving rond de harmoniezaal voor haar rekening. Het onkruid werd geplukt en er werden maar liefst 12 zakken met zwerfvuil verzameld.

Fanfare "De Eendracht" uit Hamont-Lo organiseerde samen met VLAMO-Limburg Regionale Bond Noord een Hafabra studieconcert. Dit studieconcert op zaterdag en zondag 5 en 6 april 2003 werd gespeeld in PC "Het Lo" te Hamont-Lo. Verspreid over 2 dagen concerteerden 9 harmonies en fanfares. Deze concerten zijn niet verbonden aan een wedstrijd. Elke muziekmaatschappij kan één of meerdere uitvoeringen laten beoordelen door professionele of zeer ervaren muzikanten, met als doel de kwaliteit van de uitvoeringen te verbeteren. Voor de kwaliteitsbevorderende begeleiding stonden deze 2 dagen Laurens Hendrikx en Tjeu Snoek. Onze harmonie speelde zondagnamiddag en liet het werk "Oregon" van Jacob de Haan beoordelen.

VLAMO-Limburg organiseerde een wedstrijd voor solisten en ensembles in de disciplines koperblazers en concertslagwerk. Dit provinciaal kampioenschap ging door op zaterdag 15 maart 2003 te Heusden-Zolder. Onze trombonist Dominique Fonteyn nam hieraan deel in derde afdeling met het werk "Solvejg 'F Song" van Edvard Grieg. Hij behaalde 82,3 %. Proficiat Dominique!

Onze vrienden van de Sint-Jozefsgilde organiseerden op zaterdag 8 maart 2003 samen met onze harmonie voor de negende maal een lenteconcert te Lommel- Kolonie. Het publiek, in een overvol OC "De Kom", kon er genieten van enkele prachtige uitvoeringen. De harmonie speelde er een volledig nieuw programma met vele solisten. Als solist traden aan  Els Geysen en Katrien Brusselaers op fluit, Sander Delchambre op saxofoon, Dominique Fonteyn op trombone, Henri Michiels op tuba, Karel Geboers op bugel en Erwin Van de Weyer op xylofoon. Onze majorettes lieten het beste van zichzelf zien en hier was Marijke Schepers de soliste. De drumband sloot deze concertavond af en had nog een speciale verrassingsact in hun programma zitten.

Ruim 15.000 toeschouwers zagen op zondag 2 maart 2003 de carnavalstoet door de straten van Lommel-centrum trekken. Onze harmonie was er ook dit jaar bij. Met een mooi uitgedoste groep trokken we door de straten; onze majorettes als Pipi Langkous, de harmonie als Mexicanen en de drum haalde hun Schots kostuum terug uit de kast.
De drumband was ook maandag aanwezig op de kinderstoet in Lutlommel.

De jaarlijkse prinsenverkiezing van Sint-Oda in Overpelt vond dit jaar plaats op woensdag 29 januari 2003. Bij deze verkiezing wordt er strijd geleverd door de verschillende leefgroepen. Nele Corstjens en Mario Pansaers (gasten) en Marleen Vanheukelom en Bart Gijsberts (personeel) wonnen de slag om de zotskap en trekken de carnavalstoet van Sint-Oda op 4 januari. Voor de muzikale noot tijdens de verkiezing zorgde het Tirolerorkest van onze harmonie, en dit al voor de zestiende keer.

Op vrijdag 24 januari 2003 werd de algemene vergadering gehouden.
Een van de agendapunten was het sterk groeiend aantal leden bij de harmonie, maar liefst 11 nieuwe muzikanten speelden vorig jaar voor het eerst mee. Leon Jeurissen gaf na jaren het beheer van de kas door aan Henri Weckx. Nogmaals bedankt Leon. De normale agendapunten werden afgewerkt waarna alle leden konden genieten van een nieuwjaarsreceptie.

VLAMO-Limburg organiseerde i.s.m. Harmonie St.-Martinus uit Herk De Stad  een selectiewedstrijd voor solisten en ensembles in de disciplines koperblazers en concertslagwerk. Deze selectie ging door in het Ursula Instituut in Herk De Stad op zondag 19 januari 2003.  De juryleden waren Argo Penné en Jan Vanduffel, voor de pianobegeleiding zorgde Frans Vanbekbergen. Onze trombonist Dominique Fonteyn nam hieraan deel in derde afdeling met het werk "Solvejg 'F Song" van Edvard Grieg. Hij behaalde 80,5 % en mag op 15 maart deelnemen aan het provinciaal kampioenschap te Heusden-Zolder. Proficiat Dominique!

 

Wapenschild_Harmonie_2003.jfif
bottom of page