Deze groep werd opgericht in 1970 en had tot doel om het geheel van de harmonie wat meer kleur te geven.

Greosfoto Majorettes 2018
Groepsfoto majorettes

Doel

Ze zijn opgesplitst in 3 groepen, min of meer volgens leeftijd. Ze geven niet enkel mooie straatparades maar trachten ook zelfstandige optredens te verzorgen met ondersteuning van mechanische muziek. Naast het streven naar een bepaalde kwaliteit en ontwikkeling, is de goede sfeer in de groep een absolute voorwaarde. Lid zijn van deze groep draagt bij aan de persoonlijke, sociale, en muzikale ontwikkeling. Daarnaast wordt de bewegingsvaardigheid en coördinatie verhoogd.

Repetitie

De repetitie van de majorettes-twirlinggroepen wordt wekelijks gehouden in zaal Harmonie in de Frans van Hamstraat op woensdag. De instructrice(s)zijn verantwoordelijk voor de invulling van de repetities, het repertoire en de uitvoeringen.

Activiteiten 

Is een lid verhinderd om bij een optreden of andere activiteit aanwezig te zijn, dan geeft hij/zij dat zo snel mogelijk, toch tenminste één week voor het optreden, door aan de juiste persoon. Leden die één à twee keer zonder afmelding niet aanwezig zijn, kunnen daar door de verantwoordelijke op worden aangesproken. 

Lidmaatschap

Men betaalt elke jaar een klein bedrag aan lidgeld. In dit bedrag zit zowel de verzekering als de waarborg van de stick (of baton) inbegrepen.

Verwachtingen

Van leden wordt verwacht dat zij aanwezig zijn op de repetities en bij optredens. Ook wordt er verwacht dat zij zich thuis voorbereiden.
Bij verhindering voor repetities en optredens moet men zich afmelden. Dit moet zo spoedig mogelijk gebeuren, waarbij de reden van afmelding wordt aangegeven. Afmelding gebeurt bij de verantwoordelijke.
Tijdens de repetities is het dragen van sportkleding (T-shirt en joggingbroek) en twirlingschoenen verplicht. Het dragen van sieraden is verboden om blessures en verwondingen te voorkomen. Het is niet toegestaan snoep in de mond te hebben.

Materiaal

De leden krijgen bij aansluiting van de vereniging een baton op hun maat die ze bij het verlaten van de vereniging in goede staat moeten binnen leveren aan de verantwoordelijke .
De leden krijgen ook een winteruniform (vest, trui, broek en T-shirt) en een zomeruniform mits betaling van een waarborg.
Bij het verlaten van de vereniging wordt een gedeelte van de waarborg teruggegeven mits de uniformen geheel in goede staat worden ingeleverd. De uniformen zijn, en blijven, dus eigendom van de vereniging.
De leden zijn verantwoordelijk voor de materialen die door de vereniging beschikbaar zijn gesteld. Schade die is ontstaan door aantoonbare nalatigheid/onzorgvuldigheid kan door het bestuur op het verantwoordelijke lid worden verhaald.
Panty's, twirlingschoenen, haarspeldjes en laarzen moeten zelf worden aangeschaft dit in verband met eenheid (zelfde soort en kleur).
Elk jaar opnieuw wordt er een carnavalsuniform aangeschaft dat de leden zelf bekostigen.

Instructrices van de majorettes zijn Maithe Noels Karen Kuppens.
Trainsters Karen Kuppens en Maithe Noels